32 Ik denk dat je inderdaad moet proberen een bepaalde beleids lijn uit te zetten en daar bij moet blijven. Best heel positief mee moet denken, maar dan wel de goede momenten uit moet zoeken en op moet passen om, in een keer te zeggen dat doen we daar wel en dat doen we dan daar niet. Ik denk dat dat niet getuigt van een bestendige gedragslijn. Ik ben daar toch meer voorstander van. Ik begrijp dat de heer Graaf mans aangekondigd heeft een voorstel te willen doen en de heer Roosenboom ook. Het lid GraafmansIk wil de voorstellen zoals wij denken hier doen. We willen eigenlijk twee amendementen indienen, dan moet u zelf maar zeggen wat het verste strekt, waarover ik stemming aan wil vragen. Ik wil ook wel de zaak nu for meel goed regelen, dat we daar naderhand geen problemen meer mee krijgen. Echt heel volledig zijn. Het eerste amendement moet dan luiden, want de muziekvereniging heeft nog steeds geen subsidie aangevraagd. Dat is natuurlijk het eerste vereiste. De voorzitter: Ik denk dat u het bezwaarschrift wat ze indienen, of het plan, ook kunt zien als een aanvraag. Het lid GraafmansAls u dat zo beschouwt dan vind ik dat prima. De voorzitter: Ik denk het wel. Het lid GraafmansDan hoeft dat niet meer meegenomen te worden. Dat scheelt weer een stuk. Dan dien ik namens onze fractie een amendement in om nu vanavond te besluiten om de muziekvereniging Euphonia voor 1994 een subsidie te ver strekken van maximaal 3.170,Ik denk dat dat het verste strekt. De voorzitter: Ik denk dat u er het woord maximaal beter uit kunt laten, want nul is ook minder. Ik denk dat het verstan dig is gewoon het bedrag te noemen, 3.170,begrijp ik. Het lid GraafmansIk heb hier al zo'n beetje geproefd dat iedereen, of een aantal mensen toch vinden dat zo nodig Bergen op Zoom mee moet gaan betalen in dit geheel, dan zou mijn volgende amendement zijn en dat gaat dan iets minder ver, dat de raad vanavond het college opdraagt om op zeer korte termijn, dan bedoel ik ook echt zeer korte termijn, het initiatief te nemen om met de gemeente Bergen op Zoom in onderhandeling te treden om Euphonia voor 1994 alsnog subsi die toe te kennen. Dat hoeft niet op zo'n hoog niveau, maar als dat gaat. Twee ambtenaren van Welzijn kunnen dat op een achtermiddag makkelijk geregeld krijgen. Dus, het hoeft niet in de tijd te zitten. De voorzitter: Ik wil u niet van het voorstel af praten, maar u realiseert zich als dit nu niet aangenomen wordt, dan heeft Euphonia dus een probleem. Ik heb in tweede termijn eigenlijk voorgesteld, laten we eerst het eerste doen en ik heb u ook gezegd dan kunnen we in januari altijd nog met een voorstel komen. Ik begrijp dat u dat niet wilt doen. U loopt daar het risico mee. Het lid Graafmans: Dat is niet zo zeer een kwestie van wantrouwen, maar ik heb hier al meer misgeschoten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 245