31 Die toezegging wil ik nogmaals graag herhalen om op korte termijn met de gemeente waar ook in elk geval een groot aantal leden van Euphonia vandaan komen om te kijken of we gezamenlijk het een en ander aan hun financieel probleem zouden kunnen doen. Ik denk dat we op moeten passen dat we inderdaad nu staande de vergadering tot een subsidievoorstel komen. Dat zou dan ook nog altijd in december of januari kunnen. Ik wilde toch vragen eventueel te overwegen dat wij die poging naar de andere gemeente ondernemen en ik wil toezeggen in elk geval dat we dat zeker dit jaar proberen af te wikkelen dan. Zodat we u daar ook helemaal van op de hoogte kunnen stellen. Het is ook mogelijk om in januari nog een voorstel te doen om subsidie toe te kennen. Een eenmali ge subsidie voor dat jaar aan een bepaalde instelling. Meneer Roosenboom heeft ook het een en ander gezegd over de voorwaarden. Ik hoop toch aangegeven te hebben dat wat hier nu voorgesteld wordt door meneer Roosenboom, dat het bij de ene vereniging dan wel gebeurt. Anderen moeten dus wel in elk geval een gedeelte van de verhoging betalen. Het is zeker niet zo dat S.K.W. hier afzonderlijk behandeld zal worden ten opzichte van anderen. Hij zegt het is een tekort, maar dat wordt wel in elk geval veroorzaakt door een lasten verhoging en niet door een bezuiniging vanuit de gemeente Halsteren. Ik wil in dat kader toch nog een paar dingen even noemen. Die hebt u ook uit stukken kunnen halen. Als je ziet dat in 1991, dat waren de jaarstukken die lagen ook bij het verhaal, subsidie gegeven werd aan S.K.W. van 4 2.000, Dat er voor 1994 een voorstel ligt om ruim 64.000,te subsidiëren, dan praten we over meer dan vijftig procent verhoging in die periode. Als we nog verder gaan en die 6.000,daarbij doen, dan komen we op 70.000,en praten we over een verhoging van vier jaar tijd van zeventig pro cent. Ik denk, en dat is bij ons de afweging geweest, dat je toch de nodige zorgvuldigheid moet betrachten ten opzichte van anderen. Wij hebben gezegd, laten we voor 1995 niet afwachten tot we het Welzijnsplan vaststellen. Laten we nu met elkaar al aan de tafel gaan zitten om te kijken hoe we dat goed gemoti veerd en goed gefundeerd op tafel kunnen leggen. Ik denk dat dat ook de beste weg is. S.K.W. heeft zelf ook aangegeven in 1994, een uiterste poging te willen doen om het tekort wat ontstaat door die hogere tarieven, om dat zo goed mogelijk op te vangen. De toezegging die wij dan ook nog gedaan hebben om te zeggen, als er onverhoopt toch problemen komen dan mag u in elk geval bij ons aankloppen en dan kijken we die samen met u na. Om te kijken of daar een oplossing voor te vinden is. Ik denk dat het niet van de grootst mogelijke zorgvuldigheid zou getuigen richting anderen instellingen die wij subsidiëren in het kader van het Welzijnsplan, om nu die verhoging alsnog te geven. Maar nogmaals u moet zelf die afweging maken. Dat is ook mijn antwoord naar meneer van Eekelen toe. Het is zo dat meneer Roks denk ik misschien met wat andere woorden, en ook mevrouw van Akkeren, toch het zelfde betuigen wat ik net gezegd heb.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 244