27 Als daar wat uit komt u de toezegging te doen dat we inder daad dan Euphonia ook vanuit Halsteren, of in elk geval een voorstel hier op tafel bij u zullen leggen. Ik hoor in tweede termijn wel hoe daarover gedacht wordt. Het lid Graafmans: Natuurlijk, de verordening ligt er en die is ons allen bekend, dus we weten wat daar in staat. Nu is het natuurlijk wel zo en dan kom ik even terug op punt 5. Strikt juridisch genomen had de gemeente daar geen cent hoeven uit te keren. Wij hadden gewoon kunnen zeggen, het bedrijf voldoet niet aan de milieu-eisen. Geen hinderwetvergunning, bedrijf sluiten punt uit. Maar wij komen toch met een voorstel. Het college omdat ze vindt dat ze een of andere morele verplichting hebben, gezien zaken die zich in het verleden afgespeeld hebben, vinden wij ons moreel verplicht om 60.000,tegemoet te komen. Ook met in ons achterhoofd, als er straks een procedure komt en het komt voor een of andere raad, dan staat het natuurlijk wel wat aardiger als je een bod van 60.000,hebt gedaan. Dan heb je in ieder geval je goede wil getoond. Dat even ter illustratie van, heel formeel bezig zijn, juridisch bezig zijn. Vandaar dat ik dat opmerk. Dan is het zo, dat als ik bijvoorbeeld kijk naar de harmonie op Lepelstraat, die hebben honderd leden met een Bergen op Zoomse dirigent. Waarvan het grootste gedeelte van de subsidie die bij hen binnenkomt uitgaat naar deze dirigent. Ik maak een vergis sing, hij is muziekleraar op de muziekschool in Bergen op Zoom. Wethouder MouwsU vergist zich meneer Graafmans, want die is allang weg. Het lid Graafmans: In het verleden was dat wel zo en die bracht dan dertig, veertig leerlingen, want ik ben zelf weieens gaan luisteren. Iets wat een goede naam heeft dat trekt gewoon ook mensen. Die wat hoger op willen, die trekt daar mensen. Een vereniging van honderd leden, als er daar dertig van uit Bergen op Zoom komen of vanuit Steenbergse Kladde of zo, dan voldoen ze nog net wel aan die 25%. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een voetbalvereniging. Een hoofdklasse Halsteren heeft nu eenmaal bepaalde aantrek kingskracht. Daar gaan veel mensen uit omliggende steden of dorpen gaan er naar toe, naar het eerste elftal helemaal niet. Daar wordt ook de jeugd gesubsidieerd. Waar trek je de scheidslijn, het is zo moeilijk. Bij Euphonia die hebben 45 leden, dus je zit al gauw, wil je een beetje harmonie bij elkaar hebben, met de concurrentie van twee in hetzelfde dorp. Dan zit je al gauw dat je mensen van buiten aan moet trekken. Dat vind ik dan toch zo, dat is dan richting diverse mensen en ook het college die opmerkingen maken. Natuurlijk goed overleg met Bergen op Zoom dat kan nooit geen kwaad. Maar zo dat vanavond hier wordt gebracht. Het is tenslotte een Halsterse vereniging van, ga maar naar Bergen op Zoom pra ten. Dat is goed voer geven aan de geruchten van, ach, we worden toch ingedeeld en zo. Nee, ik vind als wij zo zijn voor zelfstandig Halsteren, dan moeten we zien dat we onze eigen boontjes doppen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 240