24 Wat dat betreft is daar nu niet zo veel recht te zetten denk ik. Ik onderschrijf het verhaal van de heer Graafmans. Als ik dat verhaal zo hoor dan ben ik geneigd om te zeggen we moeten Euphonia toch steunen. Afhankelijk van uw antwoord zal ik in tweede termijn het standpunt van de V.V.D. daarin kenbaar maken. De voorzitter; Naar de heer Graafmans toe.... Het lid Meerman: Mag ik wat zeggen, want anders vergeet ik dat naar meneer Roosenboom. Ik weet niet of jij ontheffing hebt gekregen van je inkomstenbelasting. Bruto lijkt het heel wat wat wij krijgen, maar als die groene brief is gekomen blijft er maar heel weinig over. De voorzitter: laten we dat buiten de vergadering doen. Meneer Graafmans u hebt duidelijk aangegeven, er is een verordening, laten we ons toch tot de zaak houden die hier nu ligt. Ik heb begrepen dat we allerlei subsidiegevers in Halsteren hebben dus als het hier niet lukt kun je altijd bij een ander aankloppen. Dat is verder geen probleem. We hebben een verordening in Halsteren in elk geval. En een aantal verordeningen, ik heb dat daarstraks ook even bij het vorige punt gezegd, die het een en ander regelen. Op basis van die verordening is, en ik denk dat dat in het jaar 1988 is geweest, aan deze raad kenbaar gemaakt dat er een vereni ging zijnde Euphonia, niet voldeed aan de voorwaarden van subsidiëring. De gemeenteraad heeft toen besloten om voor die vereniging een afbouwregeling van twee jaar te doen. In die zin dat ze niet in een keer het hele bedrag kwijt waren, maar twee jaar lang en dat zou dan 1989 en 1990 geweest zijn, nog vijftig procent van het subsidiebedrag kregen. Het is niet nieuw wat er nu op tafel ligt. Het is wel zo dat ik begrepen heb dat de vereniging nu het knellen meer gaat voelen en dus zegt, wij kunnen niet zonder een inkomstenbron vanuit de gemeente. Maar het is niet nieuw wat hier bij de gemeenteraad nu voorligt, wat gebeurd is, wat al sinds 1988 dus gebeurd is, met Euphonia. De raad heeft daar destijds gewoon ook kennis van gehad en heeft daar ook gewoon mee ingestemd. Het is zo dat de raad daar gewoon op besloten heeft. Nogmaals, het is natuurlijk altijd mogelijk om in de raad een voorstel te doen om een eenmalige subsidie voor iets te geven. Dat voorstel wat de heer Graafmans ook eigenlijk zei aan het einde van zijn betoog dat hij voor wilde stellen om 3.170,het bedrag wat dan die vijftig procent was wat ze in 1990 voor het laatst gehad hebben, om dat in 1994 ook beschikbaar te stellen. Het voorstel van het college zoals het er ligt is, we hebben nu gewoon een wel- zijnsplan gemaakt op basis van de bestaande verordeningen. We hebben dat in de gemeenteraad vast laten stellen op basis van diezelfde verordeningen die de gemeenteraad heeft vast gesteld. Daar komt nu een bezwaar op. Wij vinden dat die verordeningen het uitgangspunt moeten zijn. Wij hebben gezegd in het kader van het voorstel nummer zes wat we net aan de hand hadden, om in elk geval voor 1995 te zorgen dat die verordening weg is.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 237