22 En het verhaal, hoe nu verder, ik denk dat de heer Roosen boom binnenkort als we de begrotingbehandeling hebben, dui delijk die duit in het zakje mag doen. Het is natuurlijk allemaal fraai en aardig om te zeggen van, gemeente inves teer maar. Maar er ligt gewoon een raadsbesluit, dus we zullen bij de volgende begrotingsbehandeling moeten kijken wat is er mogelijk en waar halen we de centen vandaan. Ik bedoel, we komen nogal eens een keer dat is vanavond weer gebleken, voor onverwachte zaken te staan. Je kunt dat niet zo maar zeggen van het ene op het andere moment. Het klinkt heel aardig om nu te zeggen van, geen centje pijn, geef die mensen de riolering. Ik denk dat we een ander systeem ken nen, met name de prijsdoorberekening in de grondprijs. Dit gaat over deze dertig gezinnen en het zou natuurlijk leuk zijn en iedereen van ons zou dat heel graag willen, dat daar voor heel weinig kosten riolering aangelegd zou kunnen wor den, zoals we dat vroeger via rijkssubsidies konden. Maar dat is nu eenmaal niet. Tot nu toe zitten we een beetje in een patstelling en ik denk dat we gewoon moeten kijken van wat kan in de toekomst, waar halen we de centen vandaan om de mensen meer tegemoet te kunnen komen. Wethouder van der Weeoen: Misschien mag ik er inderdaad ook nog even iets over zeggen. In de eerste plaats heeft meneer Roosenboom gezegd, politieke partijen zijn daar geweest, die moeten zich aangesproken voelen. Ik kijk even naar rechts, daar zitten dan mijn partijgenoten, wij zijn er in elk geval niet geweest en niet uitgenodigd. Maar ik denk dat u dan gewoon wat concreter moet zijn wie zich aangesproken moet voelen. Anders blijft dat hier ook weer boven de tafel han gen. Het zijn zo van die gemakkelijke uitlatingen van, de partijen zijn daar geweest en ze kunnen het niet waarmaken. Zulke dingen zijn gemakkelijk te vertellen. Dat is helemaal niet moeilijk. Ik denk dat het voorstel van de heer Roosen boom naar de vijftig procent toe gaan, dat dat ook allemaal heel aardig is om te vertellen. De bewoners, dat is ook wel duidelijk uit het verslag wat er ligt en uit de brief die er ligt, die opteren voor een bijdrage van nul procent. Ik denk dat zij partij zijn naar de gemeente toe. Als zij vijftig procent willen betalen dan denk ik dat ze dat gewoon in die brief hadden moeten zetten, want wij hebben een bod gedaan en ik denk dat de andere kant gewoon aan bod is. Dat bod van 3 5% is door de raad hier vastgesteld. Als u dat verhoogt naar 50%, ik heb net zo even zitten rekenen, dan praten we over dat krediet wat we toen gevoteerd hebben toch minstens met een half miljoen verhoogd zal moeten worden. Dat levert 75.000,lasten per jaar op van rente en afschrijving. Dat is vier procent verhoging van de onroerend-goedbelas- ting. Als meneer Roosenboom dat voorstel wil doen dan wil ik daar best over stemmen. Het lid Graafmans: Na het antwoord van vooral wethouder Mouws, dat eigenlijk nog niet een positieve reactie binnen gekomen is. Dan denk ik moet je dan wel een hoofdriolering aanleggen van 485.000,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 22