16 Qua formulierenstroom, qua geldstroom en dergelijke, om die in stand te houden. Verder gewoon een goed plan te maken, te kijken naar de functies die de desbetreffende instellingen vervullen. En aan de hand van die functies bepaalde bedragen beschikbaar stellen. Met betrekking tot punt 9b. U hebt duidelijk ook gezien dat onder het woord kan een streep staat. Dat is in elk geval een punt wat ook nog verder uitgewerkt zal worden en waar u vanavond zeker niet het definitieve besluit over laat vallen, wij gaan dus verder om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in dat kader tot goede afspraken te komen die uiteraard aan de raad voorge legd worden ter goedkeuring. Daar staat dan bij dat we zullen kijken hoe je daar invulling aan zou moeten geven aan de indexering met betrekking tot bepaalde kostensoorten. Dat kan zijn tot bepaalde instellingen, bepaalde kostensoorten, daar willen we in elk geval ook een stukje zekerheid geven aan de instellingen en proberen dat verder uit te werken. Nu is het zo dat er gewoon elk jaar een plan vastgesteld wordt waarbij er gewoon opnieuw inderdaad aanvragen kunnen gebeu ren. Die worden dan beoordeeld en daar hoort dan een subsi dietoekenning bij. De bedoeling is om daar wat meer struc tuur in te brengen. In dat kader is ook genoemd de periode van vier jaren waar sommige andere het met name ook over gehad hebben. Het is zeker niet zo dat u vanavond besluit dat er per definitie geïndexeerd wordt. Dat is in elk geval niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij gaan kijken om in de eerst helft van 1995 te komen tot een systeem waarbij deze zaken aan de orde gesteld worden. Naar meneer van Eekelen toe, ik denk dat hij een opmerking over de Oranje vereniging terecht maakt. Ik denk dat we dat aan moeten passen. In elk geval is het een van de Oranjeverenigingen geweest die in de gemeente Halsteren actief zijn. Met name die in Halsteren die een afzonderlijke inzamelingsactie gedaan hebben. Met betrekking tot de instuif in Lepelstraat denk ik dat in elk geval de intentie die hij heeft en die wij hebben, dezelfde is. Als hij vindt, ik heb uit zijn woorden begrepen dat we dat wat duidelijker aan moeten geven, dan wil ik hem daar graag in tegemoet komen. In die zin, we zijn het met elkaar eens. Als in Lepelstraat opnieuw die activiteit daar plaatsvindt, dat hebben we denk ik ook in gesprekken gezegd, dan moeten die gelden in elk geval terug naar Lepelstraat toe kunnen vloeien en dan hoeven ze niet via een instelling die met name in Halsteren actief is, te lopen. Meneer van Tilburg heeft het met name over die vierjarenter- mijn, waar ik het daarnet al over heb gehad. Waarom is er voor die termijn gekozen? Omdat dat wel aansluit met een periode die ook in gemeenteraden van toepassing is. Waarbij je mag verwachten dat het beleid in hoofdlijnen, voor die vier jaren wellicht het beleid zou kunnen blijven. Althans qua hoofdlijnen. Dan een stukje zekerheid te geven aan de desbetreffende instelling. Ik kom daar zo direct bij meneer Somers nog wel even op terug. Hij zei de begroting en jaar rekening marginaal toetsen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 229