9 In dat kader denk ik dat heel die hoek daar best die aan dacht waard is. Ik denk ook dat wij als raad en het college als onze pioniers, laat ik het zo maar even zeggen, daar best een beetje alert op mogen zijn. Zoveel plaatsen zijn er niet meer in onze gemeente waar dit soort lokaties gereali seerd kunnen worden. Nogmaals, daarom ondersteun ik van harte eigenlijk de opmerking van de heer Roks en van den Kieboom om dit heel terdege te onderzoeken en op een heel korte termijn. Een tweede optie is om daar een fort te maken om Bergen op Zoom tegen te houden. Maar zover wil ik niet gaan. Het is een uitstekende uitvalshoek voor de krijgshe ren. Het fort het Lindeke dat klinkt wel. De voorzitter: Dat klinkt prima. De heer van den Kieboom. In eerste instantie denk ik toegezegd te hebben dat we inder daad nog eens zouden kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Ook in elk geval in relatie tot de direct achtergelegen gebieden. Er zitten, het is niet de eerste keer dat we naar die hoek kijken. Een aantal beperkingen. Ik heb daarstraks al even genoemd het monument. Dat is ook richting meneer meerman. Wij zijn steeds tot de conclusie gekomen dat het vanuit de gemeentelijke gezichtshoek gezien, nu niet echt een hoek is waarvan je zegt, daar kun je als gemeente een hele hoop dingen doen voor de mensen. Daarom hebben we ook steeds als gemeente gezegd. Het lid van den Kieboom: Bij interruptie. Misschien doordat het politiebureau gaat verdwijnen, dat het aantrekkelijker gaat worden. De voorzitter: Ik zal proberen het verhaal verder af te maken. Natuurlijk is de laatste keer ook wel gekeken in relatie tot datgene wat daar gebeurt. Ik heb in eerste instantie toegezegd en ik wil dat nog een keer herhalen, dat we het opnieuw boven tafel zullen halen. Opnieuw de stede- bouwkundige zullen vragen, kijk daar nog eens serieus naar. Het perceel is zodanig gesitueerd dat bijvoorbeeld aan de voorkant er nauwelijks echte reële mogelijkheden zijn. Of je moet voor het monument gaan bouwen, waarbij je dan ook nog met de wegen te maken krijgt enzovoorts. Er zijn niet zo veel mogelijkheden op het gebied om de zaken te doen als, sociale woningbouw en andere zaken. Er zijn ook plannetjes voor de achterkant om het een en ander te doen. Ik heb u toegezegd dat we het opnieuw zullen bekijken inclusief de hele hoek daar. We hebben daar ook een ontsluitingsweg liggen vanuit het winkelcentrum Vogelenzang aan de achter kant. Ik heb u toegezegd dat te doen dus we zullen dat ook inderdaad doen. Alleen er moet een goede titel zijn wil je als gemeente inderdaad zeggen wij gaan over tot aankoop. Dan moet je er een goede bedoeling mee hebben en anders moet je het niet doen. U kent zelf ook wel de problematiek die we hier aan de overkant hebben. Ook daar zeggen we met z'n allen van, het zou goed zijn als het opgeknapt wordt.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 222