7 Dan kunnen er geen misverstanden meer ontstaan en dan moet er eerst een onderzoek gepleegd worden, wat de mogelijkheid daartoe is. Dat kan toch wel voordelig zijn voor de familie Beijaerts, want die 60.000,is een doekje voor het bloe den natuurlijk. Daar kunnen ze heel weinig kanten mee uit. We zullen wel zien wat de familie Beijaerts daar tegen doet. In ieder geval dat voorstel dat blijft en daar vraag ik dan ook stemming over. Overigens ik heb net al in de eerste termijn gezegd, we hebben geen moeite om dit voorstel te steunen. Het lid Roks: Misschien heb ik niet goed geluisterd maar ik had toch gevraagd of het mogelijk was, om te horen wat de argumenten van het college waren om het voorstel van de familie Beijaerts direct af te wijzen. U noemt wel een aantal argumenten, maar ik betwijfel of dat de reden was dat het college daar nee tegen gezegd heeft. In navolging op wat de heer van den Kieboom zegt, lijkt het mij toch niet onver standig, u zegt wel toe daar de stukken nog eens boven tafel te halen. Daarmee naar de commissie Ruimtelijke Ordening te komen. Ik heb daar alle vertrouwen in. Dat zal ook best gebeuren. Maar het is toch best zinvol om die zaak in zijn totaliteit eens te bekijken met de oppervlakte die er bij de familie Beij aerts is en met het politiebureau dat mettertijd ook nog eens zal verdwijnen. Het is toch zinvoller, althans zo schat ik het in, dat de gemeente dat in zijn totaliteit daar invult, dan wanneer de familie Beijaerts op dit moment met een projectontwikkelaar op dat kleine stukje grond ideeën naar voren gaat brengen. Toch nog een keer met nadruk naar het college toe. Onderzoek daar toch eens de mogelijkheden in het totale gebeuren daar en dan denk ik dat je het poli tiebureau erbij zult kunnen betrekken. Het lid Roosenboom: Ik hoorde daarnet iemand zeggen dat in 1979 het college geweigerd heeft om het spul aan te kopen. Om alle misverstanden te voorkomen. Er is in 1979 totaal geen verzoek naar het college uitgegaan om de boerderij te kopen. In 1979 is er een vraag gesteld om de bestemming van de boerderij te wijzigen. Van agrarisch naar, men wilde daar, als ik me goed kan herinneren, een restaurant openen met een benzinepomp. Toen heeft het college in casu de raad, gemeend om dat niet te doen. Ik heb al eerder verteld, wij kijken hier nu met een bril anno 1993 naar een geval van 1979. Ik voel me ook wel een beetje aangesproken, want ik zat toen in het college. Ik had de portefeuille ruimtelijke ordening en milieu. Ik had daar best een belangrijke taak te vervullen. Als ik de brief lees dan voorspelt de familie Beijaerts eigenlijk hetgeen nu speelt. Misschien hadden we toen anders moeten reageren, maar als ik toen die wijsheid had gehad van heden ten dagen dan had hier een multimiljo nair gezeten. Dan had ik toentertijd dingen gekocht waar ik nu in 1993 zonder meer aan had verdiend. Zo werkt dat na tuurlijk niet. Op dat moment heeft het gemeentebestuur gemeend, dat was heel leuk, een boerderij, een koe en een paardje. Toen speelde dat milieu-effect niet.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 220