5 Zeker in verband met het mogelijk toekomstig verdwijnen van het politiebureau, waar ook nog een behoorlijk stukje grond aan zit. In combinatie daarvan eens een plannetje te ontwik kelen uit de kosten daarvan. Wij willen van te voren natuur lijk weten wat die kosten zijn, of het rendement oplevert voor de gemeente, dan zou misschien de heer Beijaerts voor een groot gedeelte schadeloos gesteld kunnen worden om op een andere plaats zijn bedrijf te gaan vestigen. Dan zijn we van heel die boerderij af. Die woning valt onder monumenten zorg. Die kan eventueel in zo'n plan opgenomen worden. Kortom, wij doen een voorstel om het college te laten bekij ken wat de mogelijkheden zijn van die gronden van deze boerderij Het lid RoksOver dit punt is al ontzettend veel gezegd. Ik zal er dan ook kort over zijn. Ook de V.V.D. zal zich niet langer verzetten tegen die 60.000, maar ik hecht er toch aan om te zeggen dat het bezwaar wat in eerste instantie was, bij de totstandkoming van dit bedrag, daar blijven wij bij. Daar blijven we veel moeite mee hebben. Alleen in het belang van de familie Beijaerts denk ik dat het verstandig is dat de raad hier een beslissing over neemt. Als de raad dit weer af zou stemmen dan is er geen grond om in beroep te gaan, want dan is er geen raadsbesluit en er is geen bedrag. Wat dat betreft laten wij dat ook doorgaan. De heer van den Kieboom die komt, denk ik, met een vrij goed voorstel. Het huidige college heeft het college wat in 1979 niet tot aankoop over ging, verweten geen juiste beslissing genomen te hebben. Die discussie moeten we maar niet over doen. Het college heeft de vraag van de familie Beijaerts om het aan te kopen ook afgewezen. Wij zouden toch graag van het college horen op welke gronden dat gebeurd is. Het zou natuurlijk wel ontzet tend jammer zijn dat in de toekomst een raad zou moeten zeggen, in 1979 heeft het college verzaakt het aan te kopen. In 1993 heeft het college verzaakt het aan te kopen en nu zitten wij er mee. Ik denk dat we dat moeten voorkomen. De V.V.D. vraagt in navolging van Leefbaarheid om toch eens te bekijken wat nu in feite aankoop van 't Lindeke de gemeente gaat kosten. Het college heeft de familie Beijaerts nogal eens verweten dat er geen actie is gebeurd naar de gemeente toe. Ik denk dat dat nu wel gebeurd is. Men is met een projectontwikkelaar bij het college gekomen. Men heeft een gesprek gehad met de toenmalig voorzitter van het college en het college heeft dat afgewezen. In eerste instantie hoor ik graag van u wat daar eigenlijk de achtergrond van is. Als Leefbaarheid met het voorstel komt om toch te bekijken wat het gaat kosten, dan zal de V.V.D. dat steunen. De voorzitter: Ik hoor in elk geval van beide heren dat ze, met betrekking tot het onderhavige voorstel zo het hier ligt, het voorstel van het college willen ondersteunen. Nog maals met een aantal kritische kanttekeningen daarbij.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 218