3 Wat we ons eigenlijk wel afvragen is, waarom de buurt niet betrokken is bij de indeling en de keuze. Wij denken dat de ouders van de kinderen de deskundigen bij uitstek zijn. Dan kunt u wel antwoorden, daar hebben we een paar keer slechte ervaringen mee opgedaan, omdat er geen opkomst was van ouders. Tenminste dat heb ik zo begrepen. Maar toch denken wij dat daarom niet de weg van de minste weerstand moet worden gekozen. Dat er steeds de kans moet worden gegeven voor inspraak van de burgers. Dit toch als verzoek voor de toekomst. Verder kunnen wij ons wel in uw voorstel vinden. Wethouder MouwsIk denk dat beide sprekers gelijk hebben. De bewoners erbij betrekken dat hebben we tot nu toe wel gedaan bij de nieuwe speelgelegenheden, speelterreintjes in Lepelstraat en in de Kastanjelaan, omdat je daar in een jonge nieuwe buurt zit. Toen hebben de mensen dat gevraagd. In Lepelstraat is dat erg goed uitgepakt. Daar kwam men vrij massaal op. De mensen hebben allemaal min of meer toegezegd, min of meer, want je kunt aan de mensen best spontaan vragen, zie er op toe. Het zijn vaak speelterreintjes voor lagere schoolkinderen, basisschoolkinderen moet ik tegenwoordig zeggen, van zeg maar 3, 4 jaar tot een jaar of 12. Wat gebeurt er nu heel vaak, die opmerking kwam direct vanuit de bewoners en dat kan ik ook vrij goed begrijpen, wanneer vinden de vernielingen plaats. Niet door deze categorie kinderen, maar vaak door oudere kinderen die 's avonds als de jongere kinderen allang en breed op bed liggen, dan vinden vaak die vernielingen plaats. Ouders zeggen dan ook daar hebben we vaak geen vat op. Als wij daar iets over zeggen dan krijg je vaak een grote mond. Het laat onverlet dat wij denk ik de suggestie van mevrouw van Akkeren ter hand zullen nemen om een schrijven uit te laten gaan. Waar om? Omdat we nu met deze terreintjes eigenlijk al weer zo ver zijn dat de zaak min of meer besteld kan worden. Wat blijkt namelijk ook uit overleg met de buurtbewoners, dat het vaak een oeverloze discussie wordt. De een wil dit en de ander wil dat. U heeft zelf kunnen zien dat de prijzen van dat speelgoed werkelijk exorbitant hoog zijn. Laten we hopen dat ze inderdaad minstens tien jaar mee kunnen. We hopen dat met de nieuwe kwaliteit, maar zekerheid heb je wat dat betreft niet. Ik deel de zorg van en mevrouw van Akkeren en meneer van Eekelen dat ouders er eigenlijk meer bij betrok ken zouden moeten zijn. Gezien de perspublicaties van de afgelopen dagen en ik denk ook dit verhaal, zal weer wel uitgedragen worden dat mensen inderdaad de verantwoordelijk heid moeten nemen. Mensen aanschrijven dat wil ik duidelijk de dienst in overweging geven. De moeilijkheid is namelijk ook altijd, hoever. Welke mensen moet je aanschrijven, want de directe omwonenden, dat zijn de meest directe. In hoever kinderen zelf op speeltocht gaan dat is eigenlijk weer moeilijk uit te maken. Dat was in de Kastanjelaan en Lepel straat wat dat betreft iets gemakkelijker. Ik hoop ook dat we deze keer er wat langer succes mee hebben. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 216