10 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 18 NOVEMBER 1993 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS. AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris: leden C.W.M. van der Weegen FACMouws mr. G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen J.D.C.M. Graafmans F.N. Hagenaars D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning- van de Casteel C.F. Meerman J.J.M. Roks A.P.P. Roosenboom J.J.M. Somers A.G.J. van Tilburg M.A. Verhoog AGENDA 1. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de raads vergadering van 2 3 september 1993 en van 14 en 21 oktober 1993 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3Voorstel tot het verlenen van een krediet ten behoeve van renovatie speelterreinen. 4. Voorstel tot vaststellen voorbereidingsbesluit (jeugdge- bouw) 5. Voorstel tot het voteren van een krediet van 60.000, voor de bedrijfsbeëindiging van Dorpsstraat 103 (boerderij t Lindeke) 6. Voorstel vaststelling notitie Herijking Subsidiebeleid. 7. Voorstel tot vaststelling van deel D, aanvullingen op het welzijnsplan 1994. OPENING: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 214