13 Ik denk daarbij aan de gebieden tussen de Randweg Noord en de bebouwde kom, aan het Laag, de Brabantse Wal, eigenlijk is heel het onbebouwde gebied van Halsteren zeer waardevol. Als nu onverhoopt Halsteren deel zou gaan uitmaken van een groter geheel dat niet voldoende ruimte heeft voor z'n eigen natuurlijke groei, dan zal binnen de kortste keren alles wat mooi en waardevol is aan de groei moeten worden opgeofferd. De kwaliteit van de toekomst wordt nu bepaald. En hoe het ook allemaal loopt, weet echter bij alle discussies eén ding zeker, de gemeenschap Halsteren zal altijd blijven bestaan in de hoofden en de harten van de mensen. En zeker ook in dat van mij en mijn familie. Dan zal ik nu wethouder van der Weegen de ambtsketen over dragen. Wethouder van der Weeqen: Dan zijn we aan het einde gekomen van de raad. We gaan zo direct nog even door met een offi cieel gedeelte. Maar om dit af te sluiten zou ik aan ieder een die dat kan willen vragen om even te gaan staan bij de dankzegging SLUITING: Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende sluit de voorzitter de buitengewone verga dering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare veroaderinq van de raad voornoemd van: Z 0 J/». de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 211