12 Toch wil ik de raad meegeven dat nu het voortbestaan van Halsteren op het spel staat, het verstandig is vooral eerst naar het gezamenlijke te kijken en niet naar de verschillen, hoe dichtbij de verkiezingen ook zijn. En ik geef die raad in de wetenschap dat u daar heel wel toe in staat bent als het echt om de belangen van de inwoners van Halsteren gaat. In het college hebben we altijd op een heel plezierige en constructieve wijze kunnen samenwerken. Nooit is daar aan scherpslijperij of politiek gemilimeter gedaan. Zo praktisch mogelijk de gemeente besturen was steeds het uitgangspunt. Zo is er ook ruimte voor het realiseren van politieke doel stellingen. Mij viel, komend uit Almere, in het begin de snelheid op waarmee zaken afgedaan werden en de enorme inzet van de wethouders, een vergadering verzuimen of een collegevergade ring overslaan was en is nog steeds ondenkbaar. Dat is nu de kracht van een kleine organisatie en een heel betrokken bestuur. Ik heb het geluk gehad te kunnen beginnen met een secretaris die de gemeente kende als zijn broekzak. Toen ik zelf de belangrijkste gevoeligheden in kaart gebracht had kon ik de nieuwe secretaris helpen bij zijn kennismaking met het feno meen Halsteren. Ik hoop, Bert, dat ik de goede informatie heb doorgegeven, voorzover je die niet allang zelf hebt gevonden. De medewerkers van de gemeente Halsteren paren een brede kennis aan een flexibel gemoed, als gevolg van de vele poli tieke stormen die over Halsteren trokken. Toch kunnen zij terecht trots zijn op het vele dat in Hal steren mede door hun vakkennis tot stand is gebracht. De woorden van de gemeentesecretaris Verbiest bij mijn komst naar Halsteren, dat in Halsteren hetzelfde kon als in Alme re, alleen niet tegelijkertijd, zijn helemaal uitgekomen. Ook al gaat het weieens met horten en stoten, het resultaat mag gezien worden. En dat geldt zeker ook voor de buitendienst. Vaak hoor ik van buitenstaanders die weten waar ze over spreken dat het groen van Halsteren er keurig bij ligt. Buiten Halsteren moeten uiteraard ook onze belangen behartigd worden en dat gebeurt voor een deel door het StreekgewestDaarin zijn we via het Masterplan bezig geweest de eerste stappen te zetten om samen de toekomst van dit gebied te bepalen. Ik vind het jammer dat als gevolg van de bestuurlijke veran deringen dit inhoudelijke werk, dat voor de burger veel be langrijker is geruime tijd op een laag pitje zal staan. Door de voornemens van Gedeputeerde Staten ziet de toekomst voor Halsteren er niet rooskleurig uit. En ondanks dat het hier nu niet direct de plaats en tijd is om in te gaan op het herindelingsbeleid van de provincie Noord-Brabant moet mij nog één ding van het hart. Halsteren is een gemeente met veel kleinschalige waardevolle elemen ten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 210