11 In dit mooie dorp met zijn eigen zeden en gewoonten waar je af en toe best weieens vraagtekens bij kunt zetten, maar waar toch gewoon de hele plezierige sfeer die je met elkaar hebt, dat drukt de stempel. Dat zijn ook de dingen die je bij zullen blijven. Ik zal u verzekeren, dat ik heel nauwge zet de wederwaardigheden van Halsteren zal volgen en als de zelfstandigheid te vieren zal zijn dat ik zeker graag van uw uitnodiging gebruik zal maken. Ook hartelijk dank v°or woordenboeken. Als je zoals u zegt naar een ander land gaat met een andere taal, dan wordt je inderdaad geconfronteerd met de gebrekkige kennis van een andere taal en ook van alle andere talen die er nog zijn. Vandaar dat het hebben van een woordenboek op dat punt toch een goede zaak is. Wethouder van der Weegen heeft aangegeven een heleboel zaken die er gebeurd zijn. Het is toch wel goed om even te melden natuurlijk dat dat niet allemaal mijn verdienste is. Dat zijn gewoon allemaal dingen die we hier samen met elkaar gedaan hebben. Ik denk dat hij heel goed heeft getypeerd van hoe we dat hier proberen te doen. Op basis van kritische argumenten, debaterend op basis van de feiten. Gelukkig, er is inderdaad een hoop gebeurd, maar er zijn ook nog een heleboel dingen die nog gedaan moeten worden. Er is al een aantal genoemd, de Zoomweg, de reconstructie van de Dorps straat, het graanpakhuisdaar moet nog een hoop gebeuren. Wat dat betreft, hoe het met de opvolging ook gaat, werk zal er voldoende zijn. Ik zei het al ik ben dankbaar dat ik vijf jaar in Halsteren heb mogen werken. Dat was weliswaar een overgang, maar toch niet helemaal naar een bekend gebied. Deze hoek van west- Brabant ken ik vanuit mijn jeugd. Daardoor kon ik mijn eerste schreden in het burgemeestersambt in een voor mij vertrouwd gebied zetten. Zelfs de meest Halsters sprekende huwelijksjubilaris heb ik steeds goed kunnen verstaan. En ik was op de hoogte van het feit dat "ja" in Brabant ook weieens "nee" betekent. De mensen in Halsteren zijn mild en weten dat t niet mee valt" zoals dat heet. Zo1 n houding is voor een beginneling met alle fouten die daar bij horen niet verkeerd. Want je krijgt het uiteinde lijk wel te horen als het niet goed gaat. Het was een ideaal pedagogisch klimaat met veel onverwachte en vaak pittige proefwerken. Mijn vrouw en onze kinderen voelen zich hier ook voortreffe lijk thuis en een tevreden achterban, het is al genoemd, is een belangrijke voorwaarde om goed je werk te kunnen doen, samen met de raad, het college, de secretaris en de medewer kers van de gemeente. De raad is daarvan uiteraard het belangrijkste orgaan, en ook het boeiendste. Met zes verschillende groeperingen op vijftien raadsleden en ook wel scherpe politieke tegenstellingen zijn we er toch altijd wel goed uitgekomen met z'n allen. De tegenstellingen houden de geesten scherp en kunnen tot boeiende discussies leiden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 209