10 en last but not least ben jij daarbij ook nog eens burge meestersvrouw. Voorwaar geen geringe opgave. Als blijk van waardering wil ik jou, namens de ambtenaren van de gemeente Halsteren, daarvoor zo dadelijk een boeketje bloemen aanbieden. Beste burger, beste Peter. Ook jij krijgt uiteraard ie^s van ons, want wij laten jou natuurlijk niet met lege handen vertrekken Wij hebben nog nagedacht over een passend cadeau, een fiets bel, onderbinders voor je schaatsen of, en ik denk dat jij daar toch wel heel blij mee zou zijn geweest, het jaarboek 1993 van Feijenoord. Echter, als creatieve ambtenaren zijn wij toch weer uitgeko men op de bekende envelop met inhoud, zodat je zelf kan bepalen waarvoor je het geld gaat gebruiken. Tot slot. Ik wens jou en je gezin namens het ambtelijk apparaat van de gemeente Halsteren veel gezondheid, geluk en liefde toe in het hoge noorden. Ik hoop dat jullie daar net zo gelukkig zullen zijn als in Halsteren. En mochten jullie eens in de buurt zijn, onze deur staat altijd open. Ik dank u voor uw aandacht. De burqemeesterLeden van de raad, dames en heren. Ik wil beginnen met de voorgaande sprekers hartelijk te bedanken voor de vele vriendelijke woorden die ze aan mijn adres gericht hebben. Ik wil er ook even, heel in het kort, op in gaan. Dan begin ik maar met onze gemeentesecretaris, Bert Kooiman, waarvan ik op een gegeven moment dacht bij alle mooie dingen die hij zei, inderdaad een jaar is toch wat kort, dat gaf hij zelf ook al aan, misschien ben ik toch wel wat te vroeg weggegaan. Op deze manier heeft hij toch nog niet de gelegenheid gehad om ook een aantal negatieve aspecten te leren kennen, die hij dan ook had kunnen opsommen. Die zullen er toch ook wel zijn. Hij heeft ons ook allemaal laten zien dat hij een goe de gemeentesecretaris is, want zoals u weet, een gemeen tesecretaris heeft in de gemeenteraad nooit de gelegenheid om iets te zeggen tegen de raadsleden. Deze keer wel en dat heeft hij weer buitengewoon goed benut. Het jaarboek van Feijenoord dat gaat aan mij voorbij. We zullen nog wel zien hoe dat met Feijenoord allemaal verder gaat het komende seizoen. Daar zullen we vast nog wel contact over hebben. Ik denk dat jij het wat dat betreft hier nog wel zal redden. Meneer van den Kieboom, die heeft aangegeven dat Halsteren, dat geven wij nooit op. Ik denk dat dat ook in een notedop een hele goede kenschets van de mentaliteit hier in de raad die ik heb leren kennen toen ik hier kwam. U zei, dat is een grote overgang, voor een deel was het dat ook wel. Aan de andere kant heb ik toch hier deel uit moge maken van een uniek stukje zeg maar bestuurscultuur. Dat toch langzaam maar zeker, onder ander als gevolg van de herindeling, uit Nederland gaat verdwijnen. Ik ben daar erg blij om dat ik dat hier mee heb mogen maken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 208