Ik noem zaken als: fietstochten van de ambtenaren; hij is vaste deelnemer aan de personeelsreizen; en ook de barbecues en een biertje laat hij zeker niet staan. Kortom, een burgemeester die je jezelf als secretaris maar kan wensen. Hij is ook een burgemeester die, ondanks dat hij op ae hoogste verdieping van het gemeentekantoor is gezeten, oog heeft voor de belangen van de ambtenaren. Daarmee heb ik dan de link gelegd naar de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. De reorganisatie is gestart onder zijn leiding en hij heeft dit proces met de nodige voortvarendheid aangevoerd, zonder daarbij overigens de zorgvuldigheid uit het oog te verlie De loco-burgemeester, de heer van der Weegen memoreerde het zojuist al, hij heeft de reorganisatie niet mogen afmaken. Dat is jammer, want hij is in mijn ogen een van de belang rijkste aanjagers van dit proces. Overigens heb ik er alle vertrouwen in dat onder leiding van de loco-burgemeester de reorganisatie tot een goed einde zal worden gebracht. Daarbij is het absoluut noodzakelijk dat de gemeenteraad in december naar mijn mening de enige juiste beslissing zal nemen, en wel om de in gang gezette reorganisatie af te ronden. De ambtenaren van de gemeente Halsteren hebben daar recht op en zijn het ook waard. Voor een goede dienstverlening zowel naar de burgers als naar de politiek toe is een aanpassing van de structuur en de cultuur van het ambtelijk apparaat noodzakelijk. Een mogelijke samenvoeging op termijn met Bergen op Zoom, hoe onzeker ook, doet daar naar mijn mening niets, maar dan ook helemaal niets aan af. Per slot van rekening hebben wij, naar mijn zeer bescheiden mening, te maken met het meest waardevolle kapitaal van de gemeente, de ambtenaren. Daar moeten wij zuinig op zijn en ook geld voor over willen hebben. Burgemeester ik ga afronden. Uw promotie naar Heerenveen is een groot persoonlijk succes, dat u van harte is gegund. Doch achter ieder succes staat een vrouw. Dat is bij u zeker het geval. Lieve Ineke, ook jij zal niet kunnen ontkomen aan een aantal woorden van mij. Mede door jouw inzet is dit alles mogelijk geworden. Ik heb daar een groot ontzag voor. Jij vindt toch maar de tijd en de energie om de volgende grote projecten te mana gen: de opvoeding van 4 lieve kinderen; het bouwen van een huis; het volgen van een zware opleiding;

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 207