Dat is waarschijnlijk één van de redenen. Ik denk de belang rijkste reden. Dat u in het belang van uw gezin thans Hal steren gaat verlaten. Ik baseer deze gedachte op uw uitspra ken gedaan tegenover de pers, toen uw benoeming in Heeren veen bekend geworden isDe raad toont begrip voor deze keuze die u gemaakt hebt en feliciteert u van harte met uw benoeming in Heerenveen. Echter u kennende, toont u ook begrip voor onze gevoelens. De raad van de gemeente Halste ren hoopt van harte dat u niet in de geschiedenisboeken terecht zult komen als zijnde de laatste burgemeester van Halsteren. U hebt tot het laatste moment helpen knokken voor de zelfstandigheid van Halsteren. Dat waarderen wij zeer. U hebt er mede toe bijgedragen dat er nog een sprankeitje hoop is voor Halsteren. Een strohalm weliswaar, maar toch. Een van de gezegden die u regelmatig bezigde tijdens de vergade ringen was, de kracht van de argumenten zit hem niet in de herhaling. Dat proberen we te onthouden. Dus zal ik ook nu niet, zoveel mogelijk, welke tot op heden aangevoerde argu menten door de commissie Schampers of door Gedeputeerde Staten, herhalen. Ook maar enig voldoende gewicht in de schaal te leggen om de gemeente Halsteren de zelfstandigheid te doen verliezen. Tijdens de commissievergadering in het provinciehuis vorige week vrijdag, constateerden wij dat een groot aantal commissieleden met de landkaart op tafel, moest zoeken naar weer een gemeente in West-Brabant, als de vol gende spreker de belangen van zijn of haar gemeente kwam verdedigen. Het wekte het idee dat West-Brabant op het provinciehuis nog tot de onontdekte gebieden wordt gerekend. Getalscriteria, aantal inwoners en oppervlakte dus, lijken de hoofdargumenten te zijn voor de gemeentelijke herindeling in West-Brabant. Burgemeester u begrijpt de schrik toen wij van uw benoeming in Heerenveen hoorden. Intussen kunnen wij u ook vertellen dat wij van de eerste schrik bekomen zijn. Wij geven Halsteren nooit op. Burgemeester, Halsteren was voor u de eerste gemeente waar u uw burgervaderscarrière bent begonnen. Het moet een hele overgang zijn geweest om vanuit de randstadpolitiek burge meester te worden in een eenvoudige plattelandsgemeente in West-Brabant Leiding geven, boven de partijen staan, binnen een cultuur die u totaal onbekend was. U moet zich af en toe weieens hebben afgevraagd, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen. Wij hebben respect voor de grondige wijze waarop u zich van uw verantwoordelijke taak gekweten hebt. Tijdens uw ambtspe riode kwam onder andere het industrieterrein Oude Molen tot ontwikkeling. Het gebouw voor de dienst Gemeentewerken en de brandweer werden gerealiseerd. De woningbouw op het voorma lige terrein van de dienst Gemeentewerken, vordert met rasse schreden. De Schans vordert gestaag. Bejaardensteunpunt De Lepelaar betekent het behoud van het klooster en een aan winst voor het kerkdorp Lepelstraat. Het bestemmingsplan Dorpsstraat is in ontwikkeling en de ambtelijke reorganisa tie staat in de steigers. Binnen het Streekgewest kwam u op voor de belangen van Halsteren. Burgemeester wij zijn u dankbaar voor alles wat u voor Halsteren heeft betekend.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 204