gpGTfi)(§<!GDftl! NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP VRIJDAG 12 NOVEMBER 1993 OM 16.00 UUR IN ONTMOETINGSCENTRUM "DE WITTENHORST" AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris: leden drs. P.M.M. de Jonge C.W.M. van der Weegen FACMouws mr. G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren-Brand M.J.P. van Eekelen J.D.C.M. Graafmans F.N. Hagenaars D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning- van de Casteel CFMeerman J.J.M. Roks A.P.P. Roosenboom J.M.M. Somers A.G.J. van Tilburg M.A. Verhoog AGENDA: 1. Afscheid van burgemeester drs. P.M.M. de Jonge, De heer J. Cats: Namens het gemeentebestuur van Halsteren heet ik u op deze plaats van harte welkom hier in ontmoe tingscentrum De Wittenhorst. U bent vanmiddag getuige van de bijzondere raadsvergadering in verband met het afscheid van de burgemeester, de heer de Jonge. Zo dadelijk vangt de raadsvergadering aan, waarbij de ope ning plaatsvindt met het gebruikelijke gebed. Ik verzoek u, zo mogelijk, daarbij te gaan staan. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Wethouder van der Weegen: Burgemeester, mevrouw en familie de Jonge, dames en heren van de raad, gemeentebestuur van Heerenveen, gemeentebesturen van omliggende gemeenten, mijnheer Houwen van de Provincie Noord-Brabant, dames en heren, van harte welkom bij deze bijzondere raadsvergade ring.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 199