2 2 NOV. 1993 j no. ^3- Aan: Burgemeester en Wethouders der Gemeente Halsteren Dorpsstraat Halsteren. 18 november 1993 Edelachtbare Heren, BetrBesluitenlijst informele vergadering dd. 03.11.1993. Namens de groepering LEEFBAARHEID HALSTEREN-LEPELSTRAAT maakt ondergetekende bezwaar tegen het opmaken van een besluitenlijst van een informele vergadering. Naar onze mening kunnen er in een dergelijke informele vergadering geen besluiten genomen worden. Ten aanzien van punt 1 - Gemeentelijke herindeling merken wij op, dat de conclusie die getrokken wordt niet juist is. De Fraktie LEEFBAARHEID stemde niet in met het concept, hetgeen door het College werd voorgedragen. De Fraktie LEEFBAARHEID heeft daarom haar eigen mening in den Bosch aan de commissie Bestuurlijke Zaken voorgedragen. Inmiddels verblijven wij, namens de Fraktie LEEFBAARHEID HALSTEREN-LEPELSTRAAT

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 193