18 Daar staat in dat deze post plaats moet vinden voor 1994. Ik heb hem niet bij me, maar u mag gerust zo direct met mij mee naar huis rijden dan halen we het rapport erbij. Deze week is het onderhoudsrapport voor het jaar 1994 en volgende ja ren verschenen en is er zelfs een aanzienlijk hoger bedrag voor onderhoud opgevoerd. Volgende week is het beheerraad van het zwembad. Ik neem aan dat ze er daar over discussi eren. Nogmaals, het is niet uit de lucht gegrepen. Het is gewoon uit een gegeven van sportfondsen Halsteren waaruit dat naar voren komt. Ik denk alleen, en dat is ook onze be doeling van het advies wat wij u meegeven, dat wij toch eens graag even willen spreken met de voorzitter van de beheer raad of eventueel de beheerraad in zijn totaliteit of we op deze manier met elkaar om moeten gaan. Ik denk dat dat name lijk de intentie is van het verhaal wat hier ligt. Ook de voorzitter van de beheerraad als die het daarmee niet eens zou zijn, die kan gerust naar mij toekomen. We zijn in Halsteren geen vreemden voor elkaar. Ik denk dat het ongebruikelijk is om dan een brief naar de gemeenteraad te sturen. Maar goed het mag opgepakt worden zo het opgepakt wordt, maar dan moet u er ook als zo danig onze strijdwijze in zien dat wij in elk geval over die handeling gewoon eens met betrokkene willen spreken. Inhoudelijk denk ik nogmaals, is het heel duidelijk, er staat gewoon op het investeringsprogramma wat sportfondsen zelf uitbrengt. Met betrekking tot de berekening die in de brief staat willen we ook inhoudelijk best over spreken, maar die is in elk geval niet juist. Ik denk dat het onderhoud van het zwembad, het totale onderhoud van het zwembad ernstig in het geding zou komen als het voorstel zo het in de brief staat, als dat ge volgd zou worden. Het lid van Eekelen: Wat wethouder van der Weegen allemaal inhoudelijk vertelt over wat er gebeurd is dat weet ik na tuurlijk niet. Ik neem alleen kennis van de brief die ge stuurd is door het bestuur van het sportfondsenbad. Daarin staat duidelijk vermeld dat dit soort werk gedaan wordt door de beheerder. Dat staat duidelijk in die brief. Het lid Roosenboom; Bij interruptie, door de voorzitter van Sportfondsen. Dat is iets anders dan het bestuur. Het lid van Eekelen; Dan door de voorzitter. Daar neem ik kennis van en wat u verder inhoudelijk zegt dat weet ik niet. Ik heb kennis genomen van de brief. Ik weet dat ik daar in mei over gesproken heb. Verder zegt de wethouder dat ik gezegd heb dat er geen overleg heeft plaatsgevonden. Ik heb letterlijk gezegd, ik veronderstel dat er geen overleg heeft plaatsgevonden. Ik heb het toevallig opgeschreven. Dus ik heb niet gezegd, er heeft geen overleg plaatsgevonden, ik heb gezegd, ik veronderstel dat er een overleg heeft plaats gevonden. Het lid Somers; Verrast door de fricties die er blijken te bestaan tussen Sportfondsen en het college, wil ik u toch vragen in het belang van onze begroting en de gemeenschap, of u in het gesprek met N.V. Sportfondsen toch een positieve houding aan wilt nemen, dat dit werk in eigen beheer kan worden uitgevoerd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 18