Co DiTIRERStL RAADSVERGADERING D.D. 18 NOVEMBER 1993 1. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADS VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 1993, 14 EN 21 OKTOBER 1993. De voorzitter: Er is een opmerking over binnengekomen van de heer van Eekelen over bladzijde acht van de notulen van 21 oktober, waarin een zin van hem weergegeven is en waar het woord "posten" staat waar "kosten" zou moeten staan. We hebben dat nagekeken en denken dat het inderdaad correct is dat daar "kosten" moet staan, kosten bewaken daar gaat het dan om. We zullen dat op die manier aanpassen. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen over. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 189