van: 19 NOV. 1993 31 Het lijkt mij dat we daar niet al te lichtzinnig mee om kunnen gaan. Aan de orde is het voorstel van burgemeester en wethouders, los van de wijziging die inmiddels is aangenomen. Wie daar voor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Meerman, Roks, van Tilburg, Graafmans, Hagenaars, Somers, van Eekelen, wethou der Mouws en wethouder van der Weegen. Tegen het voorstel stemmen de leden: mevrouw Verhoog, Adriaansen, van den Kieboom en Roosenboom. De voorzitter: Het voorstel is aangenomen met negen stemmen voor en vier stemmen tegen. SLUITING: Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende sluit de voorzitter om 21.41 uur de verga dering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd de sekretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 188