27 Het lid Somers: Kort. Gedeeltelijk inhoudelijk zal ik dat kort doen. Ik ben er van overtuigd dat ik niet zo'n goede boekhouder ben als onze wethoudermaar het verschil tussen structureel en eenmalige uitgave dat begrijpt u toch wel enigszins. Waar ik me wel een beetje aan stoor is, dat be doelde ik, ik heb dat misschien een beetje onduidelijk ge daan, dat ik zo gemakkelijk vereenzelvigd wordt alleen met de SKW voorlopig nog. Ik doelde met name op die conciërges die al vele vele jaren zeer nuttig werk doen op de basis scholen. Er wordt kortweg zonder enige argumentatie gezegd van, wij dichten dat gat niet meer. Dat betekent gewoon voor die basisschool dat die conciërges moeten verdwijnen. Dat is doodzonde. Dat bedoel ik daarmee. Ik vroeg ook heel vriende lijk, nogmaals ik ben niet boos op u en ik wordt nooit kwaad op u. Ik vind u een heel aardige vent, maar heroverweeg die zaken dan eens. Beargumenteer ze dan eens. Ik bedoel, de tennisbanen zijn van de gemeente, die moeten onderhouden worden door de gemeente. De mensen van het Werkvoorzieningsschap hebben dat overgeno men. Dat werd ook een kostbare zaak. De tennisverenigingen hebben door die zelfwerkzaamheid daaraan bijgedragen. Prima zaak. Mocht het straks tot privatiseren komen; blijven we dan de helft van die Werkvoorzieningsschapskosten ook nog betalen? Met andere woorden, beargumenteer het eens. U doet scholen, kinderen maar ook de conciërges zelf tekort door botweg te zeggen van, het is afgelopen, we kunnen het niet meer betalen. De gemeente heeft geen geld, schluss. Ik vraag u nogmaals vriendelijk, heroverweeg die zaken eens een keer. Wethouder van der Weeqen: Meneer Graafmans, ik kan u mis schien helemaal verkeerd begrijpen, hoor, laat daar geen misverstand over bestaan. Dat kan allemaal. Maar u hebt nu net weer genoemd 100.000,-- overschot en 110.000, tekort. U mag het op de band nalezen. Het is net andersom, Hé. Dit voorstel is 110.000,overschot via die rente, tenzij ik het helemaal verkeerd lees, 100.000,-- kosten W.S.W. en 10.000,kosten van de commissies. U zegt, die commissies daar hebben wij geen boodschap aan, daar ben ik het niet mee eens. Dan zeg ik dan blijft er 10.000,-- over. We hebben 110.000,meer baten. U accepteert 100.000,-- meer lasten, blijft er 10.000,-- over, waar van ik zeg, dan voegen we die dus in uw optiek toe aan de onvoorziene uitgaven. U draait de rekensom om en u zegt u komt 10.000,-- tekort en daar moet u dekking voor zoeken. Nee, we hebben 10.000,over en in uw optiek zeg ik dan, die voegen we toe aan de post onvoorzien. Dat is niet het voorstel van het college maar dat is de conclusie van mij wat u in eerste instantie zei. Volgens mij hebt u zelf de getallen omgedraaid. Ik denk dat ze in elk geval zo moeten staan zo ik ze nu nog een keer zeg en zo ze denk ik ook in het voorstel staan, 110.000,minder rente, rentevoordeel maar minder rentekosten, ik kom daar zo direct bij de heer Roosenboom nog wel even op terug, 100.000,-- meerlasten W.S.W. en 10.000,meerlasten vanuit een besluit van vo rige week van de gemeenteraad.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 184