25 Die wenden we aan om eenmalig een tekort te dekken. Ik denk dat de gemeenteraad van Halsteren zich meer zorgen zou moe ten maken om het uitgavenpatroon en het inkomstenpatroon, dat dat structureel in evenwicht is. Dat mis ik structureel bij een paar raadsfracties. Dat is jammer. Dan komt er zo'n opmerking over sportaccommodaties. Ik neem aan dat u het stuk ook gelezen hebt dat van sportaccommodaties bijvoor beeld de tennisparken vijftig procent van de kosten gewoon betaald wordt door de verenigingen. Ik denk dat de welzijns- instelling waar u op doelt, in elk geval zeker geen vijftig procent van de kosten van de W. S .W. -medewerkers zelf be taalt. Het lid Graafmans: Laat ik beginnen als de wethouder begint met donkere wolken, dat had hij al voorspeld. Dan moet hij zich natuurlijk wel heel goed realiseren dat hij een van de veroorzakers is van donkere wolken. Als hij de vorige keer, de laatste raadsvergadering bij de begrotingvaststelling niet tegen zijn eigen voorstel had gestemd dan had dat 30.000,-- bezuinigen opgeleverd. Structureel. Als hij dan zegt, er zijn hier fracties die niet goed het verschil begrijpen tussen uitgaven en inkomsten. Dan moet hij maar eens opnoemen welke fracties dat zijn. Ik vind het een beetje raar, en daarbij komt nog, met zijn antwoord waar hij dan mee begint, terwijl hij anders altijd alles zo reu- zegoed snapt, nu ineens is het van 10.000,-- in de algeme ne reserves. Nee, ik ga een voorstel maken en dat is gewoon die wijziging in plaats van 110.000,daar moet voor ons staan 100.000,--. Dan is het tekort maar 60.000,en het andere tekort suc cessievelijk. Dat bedoelen wij ermee te zeggen. U hebt ge kozen om de bezuinigingen de grond in te boren en wij voelen ons daar niet voor verantwoordelijk. Wij zeggen van, het Werkvoorzieningsschap is 100.000,--. Oké, dat zijn afspra ken die liggen er, die willen wij nakomen. Voor het andere, die 10.000,daar doen wij niet aan mee. U moet gewoon voor 100.000,dekking zoeken en die 10.000,ergens anders, maar niet volgens dit rekensommetje. Dat bedoelen wij Het lid Roosenboom: Dat wordt voor mij eigenlijk een beetje een moeilijk verhaal. Maar er zijn dingen, die voel je ge woon aan en die kun soms moeilijk onder woorden brengen omdat je, ik ben geen boekhouder. Ik ben een bouwkundeman Vraag maar allerlei dingen over de bouwwereld en ik zal het u wel vertellen. Hier gebeurt toch vanavond iets heel vreemds. Men bezuinigt. Men heeft namelijk 100.000,gevonden door de rente te verlagen van zeven naar zes. Maar iedereen weet dat die bedragen op het eind van het jaar, waar dat een procent ver schil in zit, die zijn een procent lager. We zitten onszelf gewoon voor de gek te houden. Als we die zeven procent had den gehandhaafd in de begroting van 1994 dan hadden we 100.000,meer rente-opbrengst gehad. Nu hebben we die 100.000,minder. Ik zeg niet dat we een ambtenaar moeten ontslaan, maar dat ligt zo gemakkelijk in het voorbeeld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 182