24 Die kunnen er ook niets aan doen. Heel gemakkelijk, dat wekt toch een beetje scheve gezichten dat alle sportaccommodaties, die worden keurig onderhouden en de mensen van het Werkvoorzieningsschap worden door de gemeente keurig betaald. Dan komt er in een klap een ton op tafel en die wordt gewoon betaald. Terwijl gesubsidieerde instellingen maar moeten zien waar ze het geld vandaan halen. Daarom wil ik er toch voor pleiten om dat in herover weging te nemen. Wethouder van der Weeqen: Meneer van Eekelen heeft het ook even gehad over de vergelijking die getrokken wordt. Ik denk dat de vergelijking in elk geval van onze kant uit zo niet bedoeld is. Ik hoop alleen dat we aangegeven hebben dat dat gene wat ons overkomt, ik heb daar vorige week dacht ik ook al mededeling van gedaan en in sommige eerdere zittingen denk ik ook wel. Ook toen wij de begroting aangeboden hebben heb ik steeds gezegd er komen nog wel meer donkere wolken op ons af. Ik denk dat ik in deze zaal niet de meest optimisti sche ben geweest en gezegd heb, lastenverhogingen voor Halsterse burgers die hoeven niet. Het gaat allemaal zo goed met de financiën van de gemeente Halsteren. Dat wordt nu toch zo'n beetje gesuggereerd alsof we uit een hoge hoed het een na het andere toveren. Dat is gewoon niet waar. Naar meneer Graafmans toe. Ik begrijp dat hij voorstelt om 10.000,toe te voegen aan de post onvoorzien in plaats van ons voorstelMaar dat hoor ik dan zo direct in tweede termijn wel. Ik begrijp dat hij zegt, dat overschot dat wordt 10.000,die u gebruikt voor de commissies, die hebben we niet nodig en die 10.000,-- voegt hij dan toe omdat de wijziging 110.000,-- voordeel is en 100.000,-- lasten wil hij wel accepteren. Die andere tien niet. Dan voegen we 10.000,toe aan de post onvoorzien neem ik aan. Daarnaast meneer Somers die zegt, het is wel heel sim pel het gat allemaal gedicht. Meneer Somers u moet toch nog maar eens een keer kijken in de meerjarenraming die wij u denk ik tijdig aangeboden hebben. In die meerjarenraming zult u dezelfde situatie zien voor de jaren 1995 en 1996. Wij hebben bewust gemeend om de begroting de begroting te moeten laten zijn en niet met die zaak al tussendoor bij u te komen. Ik heb ze nogmaals wel gemeld. Ik heb een aantal aspecten gemeld die er toe leiden dat de begroting van de gemeente Halsteren er niet optimistischer op wordt. Ik heb vanavond op de radio zelfs gehoord dat in Duitsland de rente weer verlaagd is, misschien kan hij weer wel bijgesteld wor den. Als u weet wat in 1996 de rente is, dan mag u het we ten. Ik denk dat dit nogmaals het vooruitschuiven is van een probleem. Er is niet even een gat gedicht. Er is een gat ge dicht voor volgend jaar en dat hebt u ook hier in het ver haal kunnen zien dat het gat verder geslagen wordt naar 1995/1996. Ik heb in deze raad denk ik voor de twaalfde keer gezegd dat het gaat om structurele zaken, twaalf jaar achter elkaar en niet om incidentele zaken. Ik wil dat vanavond nog wel een keer zeggen, het gaat dus om structurele zaken en niet om incidentele zaken. Incidentele zaken die we nu aan wenden die ons toevallig overkomen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 181