22 5. VOORSTEL TOT MACHTIGING VAN ONS COLLEGE TOT HET BELEGGEN VAN OVERTOLLIGE KASGELDEN VOOR HET JAAR 1994. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders 6VOORSTEL TOT HET MACHTIGEN VAN ONS COLLEGE TOT HET AANGAAN VAN KASGELDLENINGEN VOOR HET JAAR 1994. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 7VOORSTEL TOT HET MACHTIGEN VAN ONS COLLEGE TOT HET VERSTREK KEN VAN VASTE GELDLENINGEN AAN DE WONINGSTICHTING HALSTEREN VOOR 1994. Het lid van Eekelen: Op 2 september is hetzelfde onderwerp aan de orde geweest. Toen ging het om een machtiging van optrekken van vijf naar tien miljoen. Wij hebben als Werkne merspartij toen gezegd dat vinden wij wat te veel. Wij heb ben gezegd van, trek dat dan op van vijf naar zes miljoen, omdat het toen ging om een bedrag van 5,6 miljoen. Hier noem je geen bedrag meer terwijl je dat in al die andere voor stellen wel doet en dat valt me toch een beetje op. Ik ben hier, als u zegt maximaal 6 miljoen, dan kan ik daarmee akkoord gaan. Als u geen bedrag invult dan kan de Werkne mer spart ij daar niet mee akkoord gaan. Wethouder van der Weeqen: Op zich denk ik gezien het woning- bouwcontingent wat wij jaarlijks bouwen, is zes miljoen geen probleem denk ik om dat in te bouwen. Ik kijk even naar meneer Jochems. Ik kan er in elk geval mee leven als er zes miljoen staat. Wethouder MouwsDat weet je toch niet. Dat is toch afhanke lijk van wat de Woningstichting nodig heeft. Wethouder van der WeeqenNormaal is dit om de woningbouw voortgang te laten gaan. Daar kunnen wij met zes miljoen denk ik volop vooruit voor een jaar. Mochten er andere zaken aan de orde zijn, zoals het overzetten van leningen dan kunt u van ons een verruiming tegemoet zien, tijdig. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. Met de aantekening zoals door de wethouder net gegeven, dat we hier in eerste instantie spreken over zes miljoen. 8. VOORSTEL TOT HET MACHTIGEN VAN ONS COLLEGE TOT HET AANGAAN VAN VASTE GELDLENINGEN VOOR HET JAAR 1994. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 9VOORSTEL TOT HET MACHTIGEN VAN ONS COLLEGE TOT HET AANGAAN VAN EEN REKENING-COURANT-OVEREENKOMST MET DE N.V. BANK VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 179