17 Daar wordt op het gemeentehuis wel terdege over gesproken dat daar mensen zijn die daar eventueel gebruik van zouden maken. Dan zou het ook niet in het voorstel voorkomen dat die mogelijkheid zou bestaan. Dat is niet aan mij om namen te nomen. Als er toch in de toekomst gebruik van gemaakt gaat worden dan zijn dat hele hoge posten. Dat zal toch de belastingbetaler moeten betalen. Ik heb al bij de begroting gezegd, één Tom Henderson is ons voldoende. Kijk de begro ting er maar op na. Er wordt heel gemakkelijk gezegd, ja die kosten van de verbouwing van het gemeentehuis en al die din gen, maar ook, ik heb die posten net ook nog vernoemd, al hoewel het vanavond niet aan de orde is, maar ik vermeld het maar dat er toch nog wel eventuele tegenvallers voor de be groting 1994 te verwachten zijn. Alhoewel dat nog niet hard is gemaakt. Dat zijn de woorden ook van wethouder van der Weegen bij de behandeling van de begroting. Een 110.000,voor de afvalstoffenbelasting. Het is nog niet definitief. Maar ik heb ook wel geleerd als er derge lijke brieven op het gemeentehuis binnenvallen dan worden die vaak later geconcretiseerd. We zullen daar toch allemaal middelen voor moeten vinden. Dat zijn ook de woorden weer van wethouder van der Weegen tegenvaller van 25.000, algemene uitkeringen. Ik denk dat we toch in de toekomst al zware noten moeten kraken. U begrijpt, ik heb in de eerste termijn gezegd dat wij enorm veel moeite met dit voorstel hebben. Je merkt het wel als er stemming komt hoe de stem ming is van de Groepering Leefbaarheid. Wij vinden dat in dit stadium het nog niet nodig is. Wij willen eerst andere, betere tijden afwachten voor de gemeen te Halsteren. Daar kan vrij snel enige duidelijkheid komen. Dat heeft ook inderdaad met uw opvolger te maken. Komt hier een jonge energieke man via een sollicitatieprocedure, dan neme ik aan dat de zelfstandigheid van Halsteren grotendeels is gewaarborgd. Komt hier een wat oudere man, alhoewel ik daar geen bezwaar tegen heb, ik ga ook al bij die categorie horen, die ergens overbodig is door een gemeentelijke herin deling. Dan heb ik mijn twijfels als er geen sollicitatie procedure komt. Dat weten we niet. U weet het kennelijk wel, want u houdt er al wat rekening mee. Ik vind dat wij al die onduidelijkheden onze inwoners van Halsteren en Lepelstraat niet aan kunnen doen. Dat de mensen al meer dan voldoende worden belast met belastingverhoging nu, de reiniging, hon denbelasting en de meerderheid van de raad heeft gelukkig het verstand bij elkaar gehouden om ook niet de onroerend- goedbelastingen te verhogen. Maar het moet toch betaalbaar worden. Vandaar dat wij wel stemming vragen over dit voor stel. Tegen het opheffen van de commissie Wittenhorst. Wij vinden dat dat deze artikel 61-commissie moet blijven. We zijn het daar zonder meer niet mee eens. Ik zal daar verder niet uitvoerig op ingaan omdat ik beloofd heb de zaak heel kort te maken, maar ik vond dat dat wel gezegd moest worden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 174