16 De vakbeweging zegt natuurlijk niet voor niets op een be paald moment, we lichten dat er uit. Dat moeten we helemaal goed even uitkristalliseren, want daar zitten namelijk, en daar kan B&W ook niets aan doen, valkuilen in. Een punt of ene komma verkeert en je hebt een groot probleem voor men sen. Dat technisch beraad is er uit getild. Ik vind dat op een bepaald moment wanneer expliciet dat technisch beraad, wat een onderdeel is voor heel deze mechaniek wat hier voor ons ligt, dat dat er overheen getild moet worden. Na drie december 1993. Dan zeg ik dan moeten we alles meetillen. Dan moeten we gewoon even afwachten tot die raadsvergadering. Dan hebben we gewoon kloppende stukken. Dan hebben we de zaken op een rijDan kunnen we met volle borst zeggen van, jongens die organisatie wordt nu echt operationeel. Dan gaat hij lopen. Zoals ik het nu zie, op dit moment, lopen we op twee benen. Langs de ene kant heb je het arbeidsvoorwaarden overleg. Gewoon de secundaire arbeidsvoorwaarden die zijn van belang geweest in het overleg met de vakbeweging. Dat is de werkvloer. Dat is ook heel logisch. Langs de andere kant hebben we de andere stroom waar ik het nu over heb. Dan zeg ik op mijn beurt, zoals ik het nu taxeer, ik zeg dat met de nodige voorzichtigheid, vind ik dat het middenkader op dit moment duidelijk de handrem aangetrokken krijgt. Dat ze dan heel moeizaam vooruit komen zoals het nu voor ons ligt. Het lid Roosenboom; Om even aan te sluiten op een opmerking van u. Niet voor iedereen is er een verbetering, maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat er door deze reorga nisatie voor een aantal mensen een verslechtering optreedt. Dat is storend voor ons. Dat mensen wel in de loongroep blijven zitten waar ze nu in zitten maar een functie vervul len die eigenlijk lager ligt. U hebt met dat overleg, wij zitten daar niet bij, ook raar dat de grootste partij van de raad niet bij het Georganiseerd Overleg betrokken wordt. Maar goed, wat daar de reden van moge zijn dat is mij ook nog onbekend. Dat etiket hoeven ze niet meer te dragen. Maar in het funktieboek blijft dat natuurlijk wel overeind staan. Dan sluit ik me ook bij de woorden van de heer Meer man aan dat die rem bij de mensen er op gaat. Het voorstel is onvolledig. U moet dan op het eind van het jaar nog met nadere gegevens komen. Ik heb wel geleerd in die lange tijd dat ik in de raad zit dat als je iets gaat forceren, iets er doorheen wil gaan drukken, dat is altijd een slechte zaak. Ik heb het in de eerste termijn al gezegd, laat ons nu eerst eens hard maken om Halsteren Halsteren te laten. Niet wat u schrijft, u gelooft daar al niet meer in. Ik vind dat een domme regel, dit mede met het oog op de mogelijke herinde ling. Het feit dat het zwart op wit staat en u neemt dat over en u bezorgt dat bij de raadsleden. Dan komen bij mij in elk geval de gevoelens op, dat het college zich eigenlijk al verzoend heeft dat Halsteren wordt toegevoegd bij de gemeente Bergen op Zoom. Waar zijn we nu mee bezig. Als dat inderdaad zo is, dan zitten we eigenlijk allerlei moeilijke kronkels te maken voor een paar jaar. Dat sociaal statuut, wat u niet in wilt vullen. Overigens dat was structureel als dat aan de orde komt. Het staat in de verkeerde kolom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 173