14 Daar zal beslist enig geld uit voortvloeien. Ik denk dat dat nogmaals allemaal te overzien is. U mag van ons ook verwachten zo het ook in de toelichting aangegeven staat dat daar gewoon in de jaarlijkse begroting voortaan rekening mee gehouden zal worden. Maar op dit mo ment is dat niet te overzien. We hebben alleen de maximale grenzen daarvan aangegeven. Ook dat mag u zo maar niet bij elkaar opplussen. Dan heeft meneer Roosenboom ook gezegd 4c dat kun je zo wel even invullen. Wij denken dat daar in principe zo weinig mogelijk komt te staan. Dat is onze in steek in elk geval. Ik denk dat dat ook de taak is van de werkgever in een dergelijk reorganisatieproces om er voor te zorgen dat in principe iedereen een plek vindt waar hij zich happy kan voelen. Daar is ook het streven op gericht. Van ons is die post opgevoerd. Gewoon omdat wij vinden dat die er bij hoort. Op dit moment is bij ons p.m. inderdaad het vertrekpunt. Nihil. Het is zeker niet onze intentie en wij hebben ook geen aanwijzingen dat hier in grote mate gebruik gemaakt zou kunnen worden van het sociaal statuut. Daar is het streven zeker niet op gericht. Dan ten aanzien van de opleiding. Dat is natuurlijk ook een heel afhankelijk gebeu ren. Het is wel zo dat er in de begroting ook een jaarlijks bedrag staat voor opleiding. Ik kan niet aangeven op dit moment wat er extra nodig is. Daar praten we hier natuurlijk over. Ik kan me indenken dat als iemand naar een bepaalde functie solliciteert en hij daar gezien zijn capaciteiten benoemd wordt dat hij toch nog wat scholing nodig heeft. We zullen kijken of het past binnen het huidige bedrag wat in de begroting staat. Maar wij vonden in elk geval als college dat we hier de post als zodanig op moesten zetten. Ook daar mag u er van uitgaan dat het structurele bedrag in principe in de begroting zit en dat hier alleen aanvullende gelden voor nodig zijn. Zeker ook niet structureel. Met betrekking tot het opleidingsplan. Dat is dus eenmalig. Echt het opzet ten van een plan om de organisatie verder te brengen. De aanpassing gemeentekantoor, de burgemeester heeft er net al iets van gezegd. Ook daar is het natuurlijk zo dat in alle redelijkheid ge keken moet worden waar passen mensen het best bij elkaar. Dat het niet zo is dat we zeggen waar had u het liefste ge zeten met z'n allen. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik denk dat we wel uit moeten gaan ook van het huidig ingedeelde ge meentekantoor. Maar dat daar natuurlijk enige aanpassing voor nodig zal zijn. Om daar nu gelijk bedragen van 200.000,-- in te gaan noemen. Ik denk dat dat ook nogal wat is. Ook daar praten we dan in elk geval van eenmalige kosten waarvan wij vinden dat de organisatie een aantal jaren vooruit moet kunnen. Het lid van Eekelen: Ik heb misschien wel de indruk gewekt, maar dat is in ieder geval niet mijn bedoeling geweest en ik denk ook dat ik het niet gezegd heb, dat van ga eerst maar eens werken en dan kijken we naderhand nog weieens een keer. of er formatieplaatsen nodig zijn. Nee, ik heb gezegd laat eerst de zaak inwerken en kijk dan gelijk naar het invullen van eventuele formatieplaatsen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 171