13 Wethouder van der Weegen: Met name beperken tot datgene in dit raadstuk staat. Meneer Roosenboom telt van alles bij elkaar op waarvan wij uitdrukkelijk de bedoeling hadden om dat niet te doen. Vandaar dat we er ook boven gezet hebben eenmalig en structureel. Nogmaals je mag natuurlijk best alles bij elkaar optellen maar dan hoef je het ook maar éen keer uit te geven bij wijze van spreken. Dan ben je van die punten af. Structurele kosten waar het dan met name om gaat zijn natuurlijk de uitbreiding van de formatie, die drie plaatsen. Daar is in de begroting die we de vorige week vastgesteld hebben in voorzien. Dat zijn twee vacatures die in hoofdfunctie negen stonden 130.000, Het overige wordt gehaald vanuit de WVG, de uitvoering van de Wet voor ziening Gehandicapten. Waarvan, dan kom ik even op een z^j spoortje, naar meneer van Eekelen, natuurlijk gewoon 1 april wel personeel moet zitten. Die wet moet vanaf 1 april uitge voerd worden. Je kunt niet zeggen laten we even afwachten en maar kijken. Er komen gewoon taken op de gemeente af. De nieuwe gemeentewet zal hoogstwaarschijnlijk 1 januari in gaan Daar komen gewoon taken uit voort die uitgevoerd moeten wor den met ingang van 2 januari. Je kunt wel zeggen laten we even afwachten en kijken. Wij hebben hopelijk, vorige week bij de begroting ook, aangegeven dat het gewoon nodig is gezien het takenpakket wat er ligt en uitgevoerd moet wor den. Die 226.000,-- structurele kosten die zijn in princi pe gedekt. Daar hebben we geen geld meer voor te voteren. Het andere aspect het inschalen, dat is op dit moment niet meer en niet minder als het afwegen van de huidige functies ten opzichte van het niveau van de nieuwe functies. De fei telijke invulling van het hoger en lager is heel afhankelijk van welke man op welke plaats komt te zitten. Daar hebben we met name, dat aspect, hoger en lager van bekeken. U mag niet zeggen dat lagere komt niet voor en dat hogere neem ik voor honderd procent mee. Dat zal zeker in de beginperiode zo niet zijn. De mensen gaan eventueel naar een andere functie toe. Dan komen ze, als daar ruimte voor is in hun eigen carrièreplanning en eigen salaris in een aanlooprang te recht. Vervolgens in een eigenlijke functierang. Als ze allemaal op het maximum van die functierang zouden staan dan zou deze 100.000,op gaan doen. Zeker niet in 1994 maar ook niet in 1995, ook niet in 1996 en 1997 aan de orde in de orde van grootte van het bedrag zo het hier staat. Dat is dus in de eindsituatie. Als die eindsituatie zich voordoet dan zal het ook zeker zo zijn dat het lagere ook mee gaat tellen. Dan zijn we inderdaad een groot aantal jaren verder waarbij we toch, we hebben geen oud personeelsbestand, maar inmiddels zijn er een paar ouderen waarschijnlijk afgevloeid via de huidige VUT-regeling of misschien wel de gepensio neerden regeling. Het is niet juist om te zeggen van die 100.000,neem ik zo maar mee en die 76.000,neem ik niet mee. Je moet om te beginnen de eerste jaren zeker niet uitgaan van die 100.000, Wij plussen ook niet alleen die 76.000,-- in.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 170