16 Ik zit nog niet zo met die 43.000, maar ik denk dat de rekening, als het aannemersbedrijf echt gaat schrijven, het is algemeen bekend dat die mensen een balpen hebben met drie tandjes, dan komen daar weer hele fikse bedragen uit. Ik spreek uit ervaring. Ik heb dat weieens in het verleden ver schillende keren meegemaakt. Het zal het laatste bedrag nog niet zijn wat wij hier vanavond voteren. Dat had allemaal voorkomen kunnen worden als we waarschijnlijk een goed on derzoek hadden gedaan. Wethouder MouwsOm met dat laatste toch als eerste te be ginnen. Ik denk dat wij normaal gehandeld hebben volgens de voorschriften van de V.N.G. Een bodemonderzoek, een indica tief zoals dat normaal gebeurt. Het is een vrij kleine lo- katie. Op hoeveel punten men boort of hoe het onderzoek precies gaat, dat geef je juist in handen van een deskundig bureau. Stel je voor dat je de zaak omdraait. Stel je voor dat je die mensen heel bewust mee zou nemen aan een handje en zeggen, wij willen dat je daar graag boort. Dat wijst toch in een veel andere richting. Dan zouden ze juist zeggen van, pas even op. Want het is juist niet daar waar ooit die stortplaats was of waar die bakken gestaan hebben, daar zit die vervuiling helemaal niet. Die zit juist op een heel an der punt. Die vervuiling is werkelijk voor ieders verrassing op dat punt daar op een hele kleine lokatie binnen een vierkante meter. Dus met andere woorden, het is waarschijnlijk, nog eens een keer lekentaal, maar zoals ik er tegenaan kijk, dat er inderdaad een vat lek gegaan is, of daar toevallig omge kieperd is en verder niets. Dat is juist het hele opvallen de. het is allemaal niet een kwestie van een uitvoerige stort. Ik vind dus dat iedereen die in die richting durft te wijzen van dat het onderzoek niet grondig gedaan zou zijn, dat verwijs ik gewoon naar het land der fabels. Ik vind dat we gewoon gewerkt hebben zoals altijd, bij ieder bodemonder zoek. Overal waar bouwgrond uitgegeven wordt. Alleen dat dat niet per vierkante centimeter gebeurt dat weet ieder van ons toch. Het feit dat je een schone grondverklaring krijgt Het lid Roosenboom: Bij interruptie, dat wordt toch een hele dure vierkante meter. Wethouder MouwsDat is inderdaad zo, dat wordt een hele du re vierkante meter, ja. Dat is zo. Ik wil duidelijk ook ant woorden op het laatste wat de heer Roosenboom zegt. Op wat voor manier schrijven bouwbedrijven. Wij hebben meer ver trouwen in bouwbedrijven en ik denk dat zij ook duidelijk zullen snappen dat hier alle mogelijke spoed betracht is in een uitermate moeilijke tijd zoals ik al geschetst heb, die vakantietijd. Ik kan werkelijk hier heel uitdrukkelijk al leen maar zeggen, we hebben gedaan wat mogelijk was. Voor het welzijn van de mensen. Dat dat geld kost dat is heel jammer, maar er valt niets aan te doen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 16