10 Het kan best al wezen bij wijze van spreken, dat hebt u ook als je het G.O.-verslag ziet, er is ook over gesproken, er- zijn ook al een aantal functies nu al aanwijsbaar waarbij bepaalde type werkzaamheden over het hoofd is gezien die niet beschreven zijn. Dat zal gewoon volgens praktisch werken moeten worden aange past. Dat werk moet wel gebeuren en dat moet ook ergens in een functie worden ondergebracht. Ik denk dat u met uw opmerking zonder meer de spijker op zijn kop slaat waar het gaat om het doel van het funktieboek en het doel van dit laten we zeggen het feit dat we er nu over praten. Om op een gegeven moment te zeggen van, jongens dit is een soort nul-meting. In 1993 gaan we met dit pakketactiviteiten en functies van start. Als vertrek van de nieuwe organisatie. Alles wat u daar ver der over gezegd hebt van, flexibiliteit vereist en zo, dat moet ook gewoon zo. Wij vinden wel dat dat even op de agenda mag staan zodat de raad ook gewoon weet van hoe het nu ver der gaat. Over de herindeling, daar heeft het college verder geen opvattingen over. Anders dan dat bij u bekend zijn. Daar is in het G.O. in die zin over gesproken. Wat daar de overwegingen van het G.O. zijn geweest daar moet u voor bij het G.O. terecht. Het enige wat natuurlijk van belang is en wat wij ook altijd hier naar voren gebracht hebben, dat is dat het in de eerste plaats zo is dat we nog zeker drie vol ledige jaren te gaan hebben. Waarbij het van belang is dat onze burgers ook gewoon een goede en zo goed mogelijke dienstverlening krijgen. In de tweede plaats dat het natuur lijk ook in het belang van onze medewerkers is om in een goed geoliede en gesmeerde organisatie te werken, omdat uiteraard dan ook hun eigen capaciteiten het beste tot hun recht komen. Op de derde plaats is het van belang, mocht daar dus op een gegeven moment die herindeling in beeld komen, dat wanneer je in een goed lopende organisatie zit die is opgezet naar de jongste inzichten, je ook gewoon een goed vertrekpunt hebt om die twee organisaties in elkaar te schuiven. Anders kom je toch gemakkelijk in de hoek terecht van, het is daar allemaal zo'n ouderwetse bedoening en hoe die functies allemaal in elkaar zitten dat is niet goed vergelijkbaar. Dan zitten onze mensen in zo'n situatie in een minder goede uitgangssituatie. Van welke kant u het ook bekijkt, ik denk dat het altijd verdedigbaar is om hier rustig mee door te gaan. Ook met in het achterhoofd de wetenschap dat, laten we zeggen de af spraken die wij hier met onze medewerkers maken in het kader van het sociaal plan, wat ook al door de raad is vastge steld. Bijvoorbeeld het feit dat je op basis van je persoon lijke positie een bepaald bezoldigingsniveau geniet. Dat, als er al sprake zou zijn van het in elkaar schuiven van twee organisaties, blijft dat gewoon bestaan. Het is dus niet zo dat wanneer zich dat zal voordoen dat dan gezegd zal worden van kijk eens, die betrokkene die wordt betaald op niveau van schaal negen maar hij doet werk dat is maar van schaal zeven.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 167