8 Dat zou betekenen dat mensen die ingeschaald worden, even fictief, in zeven, maar een loonderving krijgen van negen, dat die weer opnieuw bekeken gaan worden door de gemeente Bergen op Zoom. Dan zou ik weieens willen weten waar die doorstromingsfaci liteiten blijven. Dat lijkt me een moeizame factor. De men sen nemen natuurlijk wel een stukje negatieve bagage mee. Het kan zelfs nog erger wanneer deze mensen niet meer zouden passen in de organisatie als die samengesmolten is en de mensen moeten ergens anders gaan solliciteren in een andere gemeente of organisatie waar hun functie eigenlijk ook aan de orde is. Dan zou het weieens zo kunnen zijn dat deze mensen alleen maar aangenomen kunnen worden op dat moment op zeven en dat negen helemaal niets meer ter zake doende doet, omdat dat aan de plaats gebonden is waar ze nu werken. Daar heb ik toch allemaal een beetje moeite mee met die struktuur en ik had toch graag dat u daar nog eens een keer uw gedach ten over laat gaan. Het lid van Eekelen: Of datgene wat ik wou zeggen nog ter zake doende is dat weet ik niet. Ik heb in mijn gedachten ook al een hele hoop geschrapt, maar ik wil het toch even kwijt. We moeten nauwlettend het kostenaspect in de gaten houden naast het menselijke aspect. Die mogen we ook zeker niet vergeten. Daarom, ik heb begrepen dat er nogal wat medewerkers intern moeten gaan solliciteren omdat hun afde ling of functie wordt opgeheven. Daarom stel ik voor om voorlopig de paragraaf uitbreiding personeel maar te schrap pen. Laat eerst intern de zaak tot rust komen. Mensen moeten kansen krijgen om in een organisatie te groeien. Na verloop van tijd dan zie je pas of er uitbreiding van het personeel noodzakelijk is. Begin je eerder met uitbreiding dan is mijn gedachte dat de huidige mensen al ingekapseld worden en de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen blokkeert. Daarnaast komt er nog eens bij, dat zie ik ook in de stukken staan dat waarschijnlijk het gemeentekantoor intern verbouwd moet worden in verband met die reorganisatie. We zullen daar ook nog wel een keer een voorstel voor krijgen. Maar dat pleit er dan ook voor om eerst alles eens in te werken en eventueel als het nodig is, verbouwen. Dan pas komt mijns inziens, uitbreiding van het personeel om de hoek kijken. Dat doet me wel een beetje pijn om dat hier nu te zeggen, want ook het werkgelegenheidsaspect staat bij mij hoog in het vaandel. Een goede organisatie en een bewaken van de posten voor de burgers dat zijn bij mij toch ook wel hoofd doelstellingen. Het lid Roosenboom: Ik beperk mijn eerste termijn tot alleen het cijfermateriaal. U vermeldt uitbreiding, informatie plaatsen, 226.000,Een schaal hoger 100.000, Die 76.000,zie ik gewoon over het hoofd, want dat is natuurlijk jezelf rijk rekenen, want die mensen gaan niet weg. We blijven toch met die 100.000,--, 326.000,--. Je gaat ook je pro memorie invullen. Dat is heel goedkoop om het zo te brengen, maar als je je oor te luister legt dan wordt er gegarandeert van dat sociaal statuut gebruik ge maakt. Schat dat ook maar op twee ton.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 165