Immers, het funktieboek moet flexibel zijn. Er moet genoeg elastiek in zitten om bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe functie gecreëerd wordt binnen het gemeentelijk apparaat dus binnen de organisatie, dan moet dat funktieboek gebruikt worden als een soort toets. Ik ken geen enkele organisatie, niet bij de semi-overheid of bij een aantal andere overhe den, waar dat ding gebruikt wordt, waarin dat als vaststaand gegeven gehanteerd wordt. In tegendeel. Ergo. Ik vind dat heel dat funktieboek eigenlijk, dan druk ik me iets zwart wit uit, dat had helemaal niet op de agenda hoeven te staan. Dat boek is voor intern gebruik binnen die organisatie. Als wij accepteren en aanvaarden dat er een organisatie-onder zoek is en wij accepteren dan de uitkomst daarvan, dan is het praktisch vanzelfsprekend dat het funktieboek wat daar een onderdeel van is, daarbij hoort. Dit schetst eigenlijk een klein beetje verwarring. Dat was het eerste gedeelte, dit klopt niet zoals dat hier ligt. De voorzitter: Ik zal daar dadelijk antwoord op geven. Het lid Meerman: Aannemend dat u mij dadelijk kunt overtui gen dat het wel klopt, wat ik gewoon niet kan geloven. De feiten geven mij gelijk. Als men praat over dit geheel en we zien dan de correspondentie die tot ons gekomen is de laat ste tijd, ook pagina vijf. Toen ik dat binnenkreeg werd daar een terminologie gebruikt waarbij ik dacht van, dat is toch een beetje vreemd. Het is bijlage acht behorende bij punt vier. Daar staat middenin, de commissie pleit ervoor etc. etc. Dit mede met het oog op de mogelijke herindeling. Als ik zulke zaken onder ogen krijg dan ga ik natuurlijk denken en probeer ik een beetje te schaken in mijn gedachten. Schaken houdt in dat je meest al vier, als je heel knap bent kun je vijf zetten vooruit denken dat lukt niet altijd. Dan denk ik bij mezelf als je dit er in gaat zetten moet ik dan aannemen dat burgemeester en wethouders verder op de hoogte zijn dan wij met die her indeling. Waarom staat dat hier dan. Waarom ga je mensen beschermen in de toekomst, alhoewel het woord bescherming in dit geval niet helemaal juist is. Daar kom ik zo nog op te rug. Dit vond ik een beetje vreemd. Immers samen met het an dere stuk wat we kregen, de extra raadsvergadering die wij gaan krijgen. Voor een eventuele benoeming van een burge meester of een burgemeester in tijdelijke dienst, en ik lees dit, dan zou ik kunnen overwegen, moeten we nu al die toe standen overhoop gaan halen op dit moment terwijl we eigen lijk helemaal nog niet weten wat nu concreet van toepassing gaat worden voor Halsteren. Kunnen we dan niet beter wachten met dit geheel en er overheen tillen. Op zijn minst wachten tot de extra raadsvergadering die we gaan krijgen. Wanneer we dan misschien weten wat er met Halsteren gaat gebeuren. Nu gaan we een aantal mensen van het middenkader toch wel een beetje voor een vervelend feit zetten. Ik heb me een beetje gestoord in dit geheel, dat loopt hierin ook allemaal niet zo vloeiend, dat is namelijk de doorstroming. Ik ben van mening wanneer Halsteren heringedeeld zal worden en het apparaat zal dan ondergebracht worden bij de gemeente Bergen op Zoom, dus het ambtelijk apparaat, de organisatie.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 164