Waarom wordt dit niet aangeboden aan een makelaar en eerst getaxeerd en gekeken of dat daar een meeropbrengst in zit. Verder sluit ik me aan bij de heer van Eekelen voor wat betreft een eventuele uitbreiding van het bestemmingsplan. Daar kan ik me wel wat bij bedenken. Wethouder van der Weeqen: Een aantal vragen, met name toege spitst op waarom niet openbaar verkopen en waarom deze prijs. Dat is toch denk ik de kern van beide vragenstellers. Enerzijds is het zo dat wij altijd kijken is dit de meest geëigende koper van het stuk grond. De gronden die aanslui tend aan dit stukje grond van de gemeente liggen die zijn allemaal in elk geval eigendom van de betrokkene die in aan merking wenst te komen voor dit stukje grond. Dat heeft hij inderdaad kenbaar gemaakt op een moment dat wij ook als ge meente betrokkene benaderd hebben om de riolering te leggen langs de Nieuwe Molenweg waar betrokkene eigendommen had en waar wij destijds de riolering voor een gedeelte ingelegd hebben. Toen heeft hij inderdaad kenbaar gemaakt als de gemeente dat stuk nog eens gaat verkopen of hij daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Er is toen gekeken van, is de betrokkene nu echt de meest gerede partij om dit te kopen of moet je op een andere manier daarmee omgaan. Dan kom ik toch een beetje terecht ook bij meneer van Eekelen. Die zegt een bestemmingsplan wijzigen dan komt er natuurlijk een heel ander plaatje te liggen. Ik denk toch dat dat niet aan de orde is. Ik denk dat de gemeente Halsteren in die zin reële keuzes maakt qua ruimtelijke ordening. En dan praten we hier over agrarische grond. Als je bij agrarische grond de prijsstelling bekijkt dan praten we nu over 5,-- per meter dat is 50.000,-- per hectare. Als je dan ook nog in ogenschouw neemt de ligging van het stukje en nogmaals de belemmering die er op het stukje ligt. Er ligt een watergang in die overkluisd mag worden maar die in elk geval wel een belemmering op het stukje grond met zich mee brengt. Dan denk ik dat de prijs, je kunt daar lang en breed met elkaar over discussiëren maar die zal misschien 5,50 of 4,50 worden maar verder zul je daar denk ik niet vanaf komen te zitten bij een dergelijk stukje grond als je dat laat taxeren. Onze optiek is dan, probeer aan te hangen bij een vorige verkoop die we gedaan hebben daar ergens verder door in die hoek aan de Steenovenweg. Ook daar hebben we voor 5,-- verkocht een paar jaar geleden, vandaar dat de prijstelling op dit uitgekomen is, maar ik zou het een wat vreemde veronderstelling vinden als u gaat schermen met prijzen van bouwrijpe grond, want dat is hier niet aan de orde. Die hebben wij ook niet betaald toen we achttien hectare in de Schans kochten. Dan betalen we ook geen 150, terwijl je daar ook van kunt zeggen natuurlijk van dat kun je zo opbouwen. Zo werkt het niet. De bestemming van de grond bepaalt natuurlijk ook de prijs. Met betrekking tot het andere aspect verhuren of bos er op planten. U hebt in de begroting kunnen zien wat dit aan pachtprijs elk jaar opbracht. Ik denk dat het vele duizenden procenten meer zijn die het nu opbrengt in elk geval aan rente, dan de pachtprijs was.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 160