15 Het lid Graafmans: Ik heb bij het antwoord van de wethouder aandachtig zitten luisteren en daar viel me een ding in op in zijn betoog, ergens midden in zijn verhaal dan zegt hij, we hebben om de bouw niet te vertragen onderzoek gedaan. De bouw niet te vertragen, dat moest allemaal vlug, vlug vlug gebeuren. Als we een grondig onderzoek hadden gedaan dan hadden we misschien de bouw vertraagd. Nu is mijn vraag, is er onderzocht of is er grondig onderzocht. Want als er zo maar op die plek wat onderzocht is, dan komen we misschien wel voor verrassingen te staan. Als u zegt nee, er is uitgebreid en grondig onderzocht, dan zeg ik oké. Zo heeft hij het gezegd, luister de band er maar op na. Het lid Somers: Dat was ook een beetje mijn vraag. In het stuk wordt gesproken over een eertijds uitgevoerd indicatief bodemonderzoek. Ook weer als leek versta ik er onder, hier en daar eens stukjes genomen en onderzocht of er bodemver ontreiniging aanwezig was. Op het Julianaveldje lijkt me dat niet zo. Mijn vraag in eerste termijn was ook, waarom is juist die plek, waarvan bijna elke Halsternaar weet dat het een afgebakend stortplaatsje geweest is, niet aangeduid. Als ik meneer Mouws ook in eerste termijn goed heb begrepen is het indertijd, zoals het ook in het stuk staat, indicatief gebeurd. En is pas, toen gebleken was dat dat stukje ver vuild was, grondig onderzoek gepleegd. Als ik het mis heb dan hoor ik dat wel. Het probleem is namelijk, waar we als raad mee geconfronteerd worden, nogmaals alle begrip voor de tijd en de snelheid waarmee dit nu op dit moment moet gebeu ren. Wanneer dat dus voorheen grondig gebeurd zou zijn daar, nogmaals achteraf is gemakkelijk praten, maar wij komen dat ook niet eerder aan de weet, dan had het meegenomen kunnen worden in de exploitatie-opzet. Dan hadden we nu niet met deze kosten gezeten en wat er misschien nog achterop gaat komen. Daar wil ik nog even antwoord op hebben. Het lid Roosenboom: Ik heb kennis genomen van het antwoord van wethouder Mouws. Dat hij alle informatie alsnog ter in zage legt. Toch ook weer de redactie van het stuk, geeft inderdaad zo van hier en daar. Wat ik vertel dat het heel normaal is dat de gemeente als er iemand een woning bouwt hier in de gemeente, dat er minstens twee, drie punten moe ten worden overgelegd dat die grond zuiver is. Daar worden tientallen woningen gebouwd, dus ik ga er van uit dat daar met drie, vier boringen, dat is dan eigenlijk een beetje de tekst van dit verhaal. Maar het zal blijken uit de stukken die u ter visie legt of er inderdaad een grondig onderzoek is geweest. Als dat niet heeft plaatsgevonden dan mag ik toch vanaf deze plaats een bepaald verwijt naar het gemeentebestuur doen, dat zij dat toch wel onzorgvuldig hun werk hebben gedaan. Zeker ten opzichte van een gemeenteterrein. Ik wil niemand iets ver wijten, maar vroeger bestond het woord milieu eigenlijk nog niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Daar is iedereen schul dig aan. Daar heeft de burger, ook de gemeente aan gezon digd. Vroeger werd alles zo maar weggegooid. We hadden heel goed kunnen veronderstellen dat die grond daar sterk veront reinigd had kunnen zijn.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 15