NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING P.P. 21 OKTOBER 1993. 1. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING VAN 2 SEPTEMBER 1993. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 156