89 De voorzitter: Dit voorstel van de heer Roks is aangenomen met acht stemmen voor en zes stemmen tegen. De voorzitter: Met het aannemen van deze wijziging en door het ontbreken van verdere wijzigingsvoorstellen is verder conform het advies van burgemeester en wethouders besloten. 10VOORSTEL TOT HET VOTEREN VAN EEN KREDIET VAN 60.000, VOOR DE BEDRIJFSBEËINDIGING VAN DORPSSTRAAT 103 (BOERDERIJ 'T LINDEKE) De voorzitter: Daar is aan de orde, het ordevoorstel van het lid Roks, die gezegd heeft van, laten we dit voorstel nog even aanhouden en de uitbater van het bedrijf daar in de gelegenheid stellen contra expertise uit te voeren. Toen staakten de stemmen. Ik weet niet, er is toen uitvoerig over gediscussieerd. Met uw goedvinden zou ik gelijk tot stemming over het ordevoorstel willen overgaan. Voor de goede orde als de stemmen weer zouden staken dan is het voorstel ver worpen Aan de orde is het ordevoorstel van de heer Roks, om de familie Beijaerts in de gelegenheid te stellen een contra expertise te overleggen. Uiteraard binnen afzienbare termijn en dergelijke, maar dat spreekt uiteraard voor zich. Wie daar voor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, Graafmans, Roosen boom, Somers, Meerman, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, van Akkeren, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het ordevoorstel is verworpen met zeven stemmen voor en zeven stemmen tegen. De voorzitter: Dan is het oorspronkelijke voorstel aan de orde zoals dat geformuleerd is. Ook daar is uiteraard vorige keer over gesproken. Wenst iemand hoofdelijke stemming over dit voorstel. Wethouder van der Weeqen: Dat hoeft toch niet meer? De voorzitter: Natuurlijk kan dat wel, want je kunt dus zeggen dat er uitstel moet wezen en je kunt op een gegeven moment zeggen dat als er geen uitstel meer is dan wordt het maar afgesteld. Dat kan op zichzelf wel natuurlijk. Dat was een ordevoorstel, geen wijzigingsvoorstel. Niets aan de hand. Aan de orde is het voorstel van het college, wie daar voor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning-van de Casteel, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, Graafmans, Roo senboom, Somers, Meerman, mevrouw Verhoog en van den Kie boom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 154