83 De voorzitter: Dan is nu het wijzigingsvoorstel om te verho gen in stemming. Wie daarvoor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. Tegen het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning- van de Casteel, Graafmans, Roosenboom, Somers, van Eekelen, Meerman, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. De voorzitter: Dit voorstel is verworpen met zes stemmen voor en acht stemmen tegen. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN VAN DE AFVALSTOF FENHEFFING EN DE REINIGINGSHEFFINGEN VOOR 1994 (IE WIJZIGING VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 1993). Het lid Roosenboom: Dan kan ik heel kort zijn, wij vragen daar stemming over. We zijn tegen dit voorstel. We hebben genoeg daarover gediscussieerd en wij willen niet verder gaan dan die 90%. De voorzitter: U stelt een wijzigingsvoorstel voor om de dekking te verlagen van 100% naar 90%. Daar hebben we daar net ook al over gestemd. Dat lijkt mij dat dat niet kan. Er is net gestemd over het voorstel om de reinigingsrechten vast te stellen. Die stemming heeft een bepaalde uitslag gehad. Het is nu toch op vijf minuten, wat zeg ik, als het al vijf minuten later is om hetzelfde aan de raad. Het lid Roosenboom: U bracht het aan de orde. Ik heb de agenda niet opgesteld. De voorzitter: Nee, maar ik bepaal hier de orde. U kunt stemmen vragen wat u wilt, maar we gaan niet zitten stemmen over zaken die net vijf minuten geleden aan de orde geweest zijn. Daar begin ik niet aan. De gemeenteraad van Halsteren probeert op een ordelijke manier te werken en zo gaat dat in elk geval niet. Als u een wijziging hebt die anders is of weet ik wat, maar niet iets wat vijf minuten geleden is vastgesteld om daar weer over te gaan discussiëren. Dat gaat gewoon niet. Het lid Roosenboom: Ik wil helemaal geen discussie. Ik vraag gewoon stemming over dit punt, meer niet. De voorzitter: Dan beoogt u de algehele afschaffing van de reinigingsheffing. Iets anders kan ik niet zien. Als u over dit voorstel hoofdelijk wil stemmen gewoon als voorstel. Dan kan dat uiteraard. Dan is aan de orde het voorstel van het college. Wie daar voor is zegge voor. Wenst nog iemand een stemverklaring er aan te geven? Niemand. Dan kan de stemming beginnen. Voor het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Koning van de Casteel, Graafmans, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, van Eekelen, Meerman, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 148