82 Het lid GraafmansEen opmerking is dat wij het heel prettig zouden vinden wanneer de voorstellen naar de raad komen van uit het college, als daar bij zou staan of het wel of geen meerderheidsvoorstel is. Dat maakt de zaak wel een stuk du^; delijker om te discussiëren voor de overige raadsleden. Ik vind het een geweldige omissie bij dit voorstel. Als tweede argument en dat is dan naar aanleiding van het voorstel van de heer Roks en de heer van Tilburg, daar geldt een geweldig goed nederlands spreekwoord voor, wie z'n billen brandt die moet op de blaren zitten. Je zoekt het maar uit met je 30.000,--. Het lid Roks: Eerst praatte ik over procenten. Na de uitleg van de wethouder vind ik dat een beter voorstel als het te verhogen met procenten. Deze verhoging komt in ieder geval niet hard aan. Het gat is gedicht, de begroting is dan slui tend. Het lid van Eekelen: Wij hebben in eerste termijn het aek kingsmiddel aangeboden voor die 30.000, Daar is men niet mee akkoord gegaan. Wij zijn het eens met het college voorstel zoals het hier ligt, maar ik wil hier toch duide lijk verklaren dat wij tegen een aanpassing zijn. Wethouder van der Weegen: Ja meneer Graafmans, u zei tegen het voorstel van. Het is zo dat ook raadsleden die achter deze tafel zitten zich weieens laten overtuigen ook nadat er voorstellen door het college zijn ingediend. Dat is de reden waarom er inderdaad tegen dat voorstel is gestemd. Ik denk dat de voorzitter dat daarstraks ook heel duidelijk aangege ven heeft waarom dat voorstel op deze manier geformuleerd was. Ook nadat het in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken was geweest. Kennelijk horen mensen in deze raad al leen dingen die ze graag willen horen. Dat is nogmaals door de voorzitter heel duidelijk gezegd. Daarnaast, de heer Roks heeft het aangegeven. U hebt in het voorstel gezien, die be jaarden die kennelijk te pas en te onpas ten tonele gevoerd moeten worden, die oude buurvrouw van wie dan ook in deze raad. Die gaat dan in plaats van 3,meer 4,50 meer betalen op jaarbasis. Dat is de consequentie van het besluit wat de gemeenteraad nogmaals in meerderheid genomen heeft. De voorzitter: Even bescheid hebben wanneer de begroting moet zijn ingezonden. En wel ook sluitend. Dat is natuurlijk wel van belang om te weten. Vijftien november. We kunnen na tuurlijk hier wel een begroting vaststellen maar hij moet natuurlijk wel sluitend vastgesteld worden. Dus als dat niet lukt dan moeten we weten wanneer dat wel het geval zal zijn. Het lid SomersPunt negen kan ook nog een oplossing bieden. De voorzitter: Ja, ja. Het voorstel is gedaan om het tarief van de onroerend-zaakbelastingen te verhogen voor de gebrui kers met 0,05, dus dat wordt dan 3,55 en voor de eigena ren met een dubbeltje van 4,30 naar 4,40. Wenst er nog iemand een stemverklaring af te leggen? Het lid Roosenboom: Het enige wat ik het college zo maar even aanreik, komen we dan toch niet in de problemen met die 125%, want dat slaat nu op dit voorstel en ik merk nu dat... Wethouder van der Weeqen: Als het nieuwe voorstel aangenomen wordt is het percentage 123,9%.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 147