80 De voorzitter: U wenst hoofdelijke stemming over de meerja renbegroting en met name de daarin genoemde invoering van rioolbelasting. Het lid SomersIk vind dat we ook kunnen weigeren dat dat onroerend-zaakbelastingen mag zijn. Dit laten vervallen en dan de mogelijkheid ter dekking verhoging van de onroerend zaakbelastingen mag zijn. De voorzitter: Daar kan de wethouder ook mee leven. Ja. wat vinden de andere raadsleden daarvan? Het lid Roks: Ik begrijp dat het in stemming komt. De voorzitter: Als iedereen zegt van dat mag van ons ook, ddri Het lid Roks: Van de V.V.D. mag dat niet. De V.V.D. is voor rioolbelasting. Dat hebben we in de algemene beschouwingen genoemd en ik vind het een sympathiek idee van de heer Roosenboom, maar ik ga er niet mee mee. De voorzitter: Dan komt er gewoon een wijzigingsvoorstel in stemming. Het lid van Tilburq: Bij interruptie. Ik vind dat het onder hand een beetje riekt naar een kluchtopvoering. Ik vind de invalshoek die u er op nahoudt die is natuurlijk best leuk, maar je moet eens kijken naar de toekomst, en daar heeft de wethouder overschot van gelijk in als je zegt, wij zijn principieel tegen invoering x. Dan moet je ook maar aangeven waar je wel de financiële middelen haalt. Als u zegt binnen de onroerend-zaakbelastingen, maar ik weet uit ervaring u bent geen voorstander voor het verhogen van die onroerend- zaakbelastingen. U voert hier wat op. Ik vind het zo hypo criet als het maar zijn kan. Wat dat betreft van mij mag dat ook niet. De voorzitter: Duidelijk. In stemming wordt gebracht een wijzigingsvoorstel van de kant van Leefbaarheid om de zin snede "in principe te besluiten tot het invoeren van een rioolbelasting11 te vervangen en de onroerend-zaakbelasting zodanig te verhogen dat daarmee het tekort wordt gedekt. Wie daarvoor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Roosenboom, Somers, Meerman, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Ko ning- van de Casteel, Graafmans, Hagenaars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel is verworpen met vijf stemmen voor en negen stemmen tegen. Wenst iemand nog hoofdelijke stemming over de meerjarenbe groting verder? Niemand. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 145