76 Voor het voorstel stemmen de leden: Roosenboom, Somers, mevrouw Verhoog en van den Kieboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, mevrouw de Koning- van de Casteel, Graafmans, Hagenaars, van Til burg, mevrouw van Akkeren-Brand, van Eekelen, Meerman, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Dit voorstel is verworpen met vier stemmen voor en tien stemmen tegen. De voorzitter: Dan komen we bij het voorstel van de Werkne- merspartij om de verhoging van de hondenbelasting niet te laten plaatsvinden. De dekking daarvoor te zoeken. De inci dentele dekking althans voor het later vervullen in het jaar van de twee geraamde vacatures Het lid GraafmansEen stemverklaring en dan in verband met ons eigen voorstel. Het is me heel sympathiek, maar het is niet structureel. De dekking die de Werknemerspartijaan geeft. Die 20.000,die we tekort komen blijft in de meerjarenraming doorwerken. Vandaar dat wij zeggen, onroe- rend-zaakbelastingen. Hoe sympathiek het ook is van de Werk nemerspartij De dekking die er achter zit, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Dus wij moeten helaas tegen dit voor stel stemmen. De voorzitter: Nog anderen een stemverklaring? Niet, dan kan de stemming beginnen. Voor het voorstel stemmen de leden: mevrouw de Koning- van de Casteel en van Eekelen. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, Graafmans, Hage naars, van Tilburg, mevrouw van Akkeren-Brand, Roosenboom, Somers, Meerman, mevrouw Verhoog, van den Kieboom, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Dit voorstel is verworpen met twee stemmen voor en twaalf stemmen tegen. De voorzitter: Dan komen we nu aan het voorstel van de Par- tij van de Arbeid. Die zeggen, de hondenbelasting moet niet verhoogd worden maar wel in ruil daarvoor de onroerend-zaak- belastingen. Dan zegt de wethouder Financiën dat dat moet gebeuren met één procent. Het voorstel is dus om de verhoging van de hondenbelasting niet te laten plaatsvinden en die van de onroerend-zaakbe- lastingen wel en wel met een procent om die tegenwaarde te compenseren. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen? Niemand, dan kan de stemming nu beginnen. Voor het voorstel stemmen de leden: Graafmans en Meerman.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 141