13 Ik wil u toch wel wijzen op het reglement van orde waar heel duidelijk is vermeld wanneer de stukken bij de raadsleden moeten binnenvallen. Het zal u ook niet onbekend zijn dat ik al enige jaren in de Halsterse raad zitting heb, maar tot voor enkele jaren terug kwam het bijna nooit voor dat er stukken nagezonden werden. Nu is er bijna geen raadsvergade ring of er komen aanvullende agendapunten en dat is een zeer slechte zaak. dat doet geweld aan de democratie van de ge meenteraad van Halsteren. Het lid Roks: Ik was uiteraard net als iedereen verrast met agendapunt 15. Ik denk dat we dat ook zo snel mogelijk op moeten lossen. Toch rijzen bij mij enkele vragen. Het is eigenlijk al verwoord, maar ik neem aan dat men van te voren gekeken heeft of de lokatie goed was, zuiver was. Ik vraag me dan af, tijdens het bouwen, neemt men dan van elk stukje grond alsnog een monster? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Was niet te voorzien dat dat daar op die lokatie zou gebeuren? Een volgende vraag die dan bij mij bovenkomt is, wat is de verwachte claim van de bouwonderneming? Over de 43.000, ik vond het zo frappant dat dat exact over eenkomt met het bedrag wat we niet in de Melanen hoeven te besteden. Dus, met de coating. Ik zie de wethouder fronsend kijken, maar we houden bij het zwembad 43.000,over heb ik begrepen, dus ik denk dat is toch wel toeval dat het exact 43.000,is. Maar goed dat mag u verder ook verge ten hoor. Wethouder MouwsDe heer van der Weegen zit al klaar om u wat dat betreft duidelijk uit de droom te helpen. Dat heeft werkelijk niets met elkaar te maken. De heer Somers heeft duidelijk al gezegd, enfin iedereen eigenlijk, wij waren natuurlijk net zo verrast. Wat is de gang van zaken geweest. Natuurlijk, en dat zeker naar de heer Roosenboom toe, is er, en dat staat uitvoerig in het stuk, een goed bodemonderzoek geweest en is er een schone grondverklaring afgegeven. An ders wordt er nooit een bouwvergunning afgegeven, dat is tegenwoordig een eis. Wat is er gebeurd. Men is nog net voor de bouwvakvakantie gaan graven. Tijdens dat graven op die bepaalde plek zijn er sporen aangetroffen, verkleuringen in de grond, en heeft men geroken onder andere een bepaalde lucht die wees op petroleum of dieselolie, althans in de richting van die stoffen. Toen hebben we onmiddellijk ge vraagd om nieuwe monsters te nemen. Eerst door de milieu dienst Bergen op Zoom en later door ons bedrijf wat regelma tig die bodemonderzoeken doet, het adviesbureau BKHDaaruit is gebleken dat de grond inderdaad ernstig vervuild was op een zeer klein stukje. Onmiddellijk hebben we tijdens de bouwvakvakantie, toen er niemand was, opdracht gegeven om een grootschalig onderzoek alsnog te doen. We hebben dat de bouwonderneming gemeld omdat we hoopten dat voor dat de bouwvakvakantie afgelopen was dat die dan weer gewoon verder kon gaan. Alles zo snel mogelijk, uitgerekend in de vakantieperiode. Toen men nergens op extra en aanvul lend werk zat te wachten. Allemaal zo snel mogelijk om die bouw zo weinig mogelijk op te houden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 13