68 Die zullen we eens naast elkaar zetten en we hebben in de vorige discussies over het muziekonderwijs elkaar een beetje genaderd in elk geval, dus misschien naderen we elkaar nog wel verder, maar daar moet denk ik de commissie eerst maar eens een wijs advies over geven en daarna de raad hier nog maar eens over besluiten. Wethouder MouwsOver die differentiatie van tarieven afval stoffenheffing. daar kunnen we lang en breed over praten. Ik dacht dat de heer Somers ook toegaf dat het moeilijk toepasbaar was. Ik heb hem daarstraks het verhaal van Oost- zaan laten lezen en dat gelijk naar de Werknemerspartij toe. Die hebben in elk geval ook zelf weer alle mogelijke moeite gedaan. Ze zijn er in het verleden als eerste mee gekomen en komen nu met een plan. Wij denken dat een plan zoals zij dat nu voorstellen op dit moment nog niet kan. Maar we zullen het duidelijk meenemen, afwegen en kijken of dat we eventu eel bij zo'n landelijk experiment kunnen komen. Dat is in Oostzaan. Misschien helpt dat ook iets voor ons. Wat de heer Somers betreft nog even, de mensen zeggen we zijn niet ge voelig voor minder meer. Ik denk dat ze daar juist erg gevoelig voor zijn en dat ze met name specifiek de buurge meenten in de gaten houden van, hoeveel betaal ik daar. dat is een van de redenen dat sommigen alleen al gebruiken, c.q. misbruiken onder andere bij de herindeling. Bovendien die afvalstoffenbelasting doorberekenen, afschrijving duobakken doorberekenen, dan subsidiëren we ieder gezin so wie so al met 40, Wat het parkeerterrein betreft in Lepelstraat bij de voetbal, waar die vrachtwagens parkeren. Meneer van Eekelen heeft het duidelijk gezegd, op die manier los je het parkeerprobleem op. Van de andere kant, ze rijden het par keerterrein regelmatig tot gort. Ieder jaar plegen we er onderhoud aan, maar het is echt een bodemloze put. Het asfalteren kost meer dan een ton hebben we ooit uit laten rekenen en daar stond ook niemand voor te applaudisseren. Ik denk dat we op deze manier toch weer maar verder moeten gaan. Ik zeg wel toe dat het binnenkort weer aan de beurt is om een nieuwe hoeveelheid verharding te incasseren. Wat de speeltoestellen betreft, ik ben erg gerustgesteld dat het cijfer op een landelijk rapport sloeg, want de schrik sloeg me toch een beetje om het hart dat dat voor Halsteren zou gelden. Dat onderzoek, ik denk dat dat regelmatig gebeurt door onze eigen afdeling en voorzover wij het na kunnen gaan is wat er staat veilig. Hoe subjectief dat begrip natuurlijk ook is. Naar de Partij van de Arbeid toe, die afvalstoffenheffing. Die moeilijke getallen voor de heer Graafmans dat is ooit door de raad zo bedacht. Eenpersoonshuishoudens zijn 75% van meerpersoonshuishoudens en dan afgerond omdat het ook nog per maand te delen was. Heel simpel op twintig cent afge rond, dan kun je door twaalf delen. Dat is de systematiek die er achter zit. Een raadsbeslissing. Wat het onderhoud van de wegen betreft, als laatste puntje naar de Werknemers partij, die hebben dat aangekaart. Ik zou sterk af willen raden dat bedrag van onderhoud wat we nu terug willen brengen, 50.000,-- per jaar er af.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 133