67 Je zou daarvan af kunnen leiden dat er wel degelijk ook in die hoek bezuinigingen hebben plaatsgevonden. Ter\ aanzien van het sproeien van het zwembad. Ik denk dat we die a^we qinq nog maar eens moeten maken of dat inderdaad echt nodig is of niet. Ten aanzien van de Partij van de Arbeid, ik heb gehoord een nieuw beleid. Ik ben misschien wat ouderwets maar, het definiëren van een nieuw beleid is dan natuurlijK wel heel belangrijk. Ik ben dan misschien wat conservatief, maar ik denk dat er in dit land wel wat te veel verandert. Als iets volgende week niet verandert wat we deze week nog doen, dan schijnt het niet goed meer te zijn. Ik denk dat het tijd wordt dat we ons eens een paar jaar gewoon houden met datgene wat we met elkaar afgesproken hebben. Dat zou in dit land denk ik veel beter zijn dan alle mooie kreten van nieuw beleid. Nogmaals dat is een persoonlijke mening. De hondenbelasting. Ik heb begrepen dat de Partij van de Arbeid tegen de verhoging is en daar één procent of navenant de onroerend-goedbelastingen voor zou willen verhogen. U zult begrijpen dat ik als wethouder Financiën daar niet zoveel problemen mee heb. Ik heb alleen aangegeven dat we gekeken hebben, eerst nogmaals een deel van het gat dichten. Dat is de doelstelling van de verhoging, laat daar geen misverstand over bestaan. Dat je dan kijkt van, zitten we nu helemaal abuis ten opzichte van anderen, dat is natuurlijk ook een goede gewoonte. In dat kader, zou het zo zijn dat als wij de hondenbelasting niet verhogen dat wij inderdaad wel opvallen ten opzichte van anderen. Er zijn mensen die graag op willen vallen. Misschien een beetje grijs, niet zwart of wit, ik probeer dan meer de middenweg te vinden die ook anderen bewandelen. Met betrekking tot mevrouw van Akkeren. Die heeft gezegd, de tarieven, zij spreekt daar al meerdere malen over. Ik heb net al gezegd, laten we de zaak van privatiseren toch probe ren af te kaarten. We zijn nu in de eindfase en ik denk dat het een goede zaak is om dat eerst af te kaarten en komen we daar niet uit dan zullen afspraken moeten maken, ook nog maals met die gebruikers om te zeggen we gaan een bepaald traject inzetten om tot aangepaste tarieven te komen, ik zeg daar heel uitdrukkelijk bij, wellicht. Ik denk dat we nog maals alles op een rij moeten zetten, hoe zitten we ten op zichte van anderen. Welke dienstverlening doen we daar. Dat hoort daar dan allemaal bij. Als we niet met privatisering er uit komen dan mag u verwachten dat wij volgend jaar, hoe dan ook in elk geval het onderdeel tarieven aan de orde stellen zonder daar nogmaals op vooruit te willen lopen of dat dan tot gigantische verhogingen zou leiden. Die giganti sche verhogingen leiden in elk geval niet zonder meer tot gigantische opbrengsten binnen de gemeente. Met betrekking tot de V.V.D. over het steunpunt. Ik heb al het een en ander naar meneer van Tilburg gezegd. Met betrekking tot muziekon derwijs, hij zei geloof ik dat ik al voorstander was van het systeem van Bergen op Zoom. Ik denk dat ik het iets genuan ceerder gezegd heb meneer RoksEerlijk gezegd er zijn ook andere methodieken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 132