63 Dat op qrond daarvan meer medewerkers aangenomen moeten worden. Dat vaststellen dat is inderdaad op tafel gekomen doordat we bij die reorganisatie alles uiteraard nog eens goed op een rijtje hebben gezet. Anders weet je ook niet wat ie aan het doen bent. Hopelijk is dat hiermee duidelijk geworden. De heer van Eekelen heeft ook gesproken over het commissiebestelHij heeft ook gezegd van het aantal commis^ sies kan wel minder, maar wel burgerleden en ook een kosten vergoeding. Zoals gezegd, dat is denk ik een typisch P^nt waar dadelijk de raad maar een uitspraak over moet doen. Dat geldt ook voor uw suggestie van de Algemene Bijstandswetcom missie. Wij hebben, enfin u hebt die discussie in de kranten ook allemaal gelezen en de dramatische uitkomsten van de verschillende commissies die bezig geweest zijn met de ma terie van de Algemene Bijstandswet. De mogelijkheden, de ruimte die daar is in die wet is de afgelopen jaren enorm afgenomen. De ruimte en mogelijkheden voor een eigen gemeen telijk beleid. Het is zonneklaar dat in de toekomst de eigen ruimte in het toepassen van de Algemene Bijstandswet waar het gaat om zelfstandig geheel afwijkend bezig te zijn, dat die ook af zullen nemen. Vandaar dat wij gezegd hebben, wat is dan in dat licht de toegevoegde waarde van zo'n commissie en moet die dan nog wel blijven. Ik denk dat ik op de vraag van de vacatures in relatie met het onderzoeksbureau, dat ik dat voldoende heb beantwoord. De Werknemerspartij die zegt, dat kan wel, die vacatures zijn toch allemaal zo meteen vervuld, dus je kunt nog wel wat geld weghalen. Het gaat er nu natuurlijk om dat wij u laten zien wat structureel gewoon de voorstellen van het college kosten. De bedoeling is als de raad er mee instemt dat we die twee open plaatsen zo snel mogelijk gaan invul len. In principe hebben we dat geld gewoon nodig. Dat werk wat ze moeten gaan doen dat is er in elk geval al wel volop. Ik geloof niet dat het verstandig is om daar nu van te zeg gen dat hebben we maar voor de helft nodig of zo. Dat is in elk geval niet onze bedoeling om het zover te laten komen. Dat het nieuwe politiekantoor op het bedrijventerrein komt dat is op zichzelf een aardige gedachte, maar er zijn al af spraken aan vooraf gegaan. Ik denk dat we eerst maar eens moeten kijken hoe het daarmee afloopt. Van de kant van de Partij van de Arbeid is ook nog een voorstel gedaan over de commissies. Dat is denk ik verder wel duidelijk. Ook hebben zij duidelijk stelling genomen met betrekking tot de honden belasting. Ik denk dat we daar, daar zal de wethouder Finan ciën ook nog wel wat over zeggen. Mevrouw van Akkeren heeft gezegd, kijk nog eens naar die plaats van die markt dan wellicht. Ik denk dat het een goede suggestie is die wel licht ook in de verdere discussie over de herinrichting van de Dorpsstraat meegenomen kan worden. Ik hoop dat ik de heer Roks ook duidleijkheid heb verschaft, waar het gaat om de financiële consequenties sociaal statuut. Het is ook zeker zo dat laten we zeggen waar het gaat om het invullen van de vacatures dat je eerst gaat kijken van, hoe kun je je eigen mensen allemaal zetten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 128