62 Dat zijn toch hele andere afvloeiingsregels en regelingen dan wanneer je iemand in de bloei van zijn leven het huis uit stuurt. Dat is toch heel anders. Dat is geen eigenwijs heid van mijn kant, dat wij toch blijven zeggen vanuit die invalshoek gaan wij heel erg ons best doen en kunnen op grond daarvan gewoon niet zeggen van, dat zal zus of da gaan kosten. Dat is nu een keer daarin afgesloten. Dan zegt de heer Roks, je kunt toch wel een beetje voorsonderen en ZO Het is natuurlijk toch gewoon zo dat dat soort plaatsings procedures heel formeel zijn. Op een gegeven moment krijgt iemand iets aangeboden. Daarop krijgt hij x de tijd om erop te reageren en dan treden er weer andere processen in wer king. We moeten die regels ook allemaal heel goed naleven anders krijgen we achterop in het traject van, ja, dat zei~ den ze toen wel maar ik dacht dat was maar voorlopig. Dus ik heb dat niet meegeteld, of anderszins verwachtingen gewekt of zo. Dat moeten we gewoon niet hebben. Ik denk dat we heel zorgvuldig dat traject moeten volgen en dat dat op zichzelf al een waarborg is dat de financiële gevolgen daarvan mini maal zullen zijn. Dat overigens de doelstelling die in het sociaal statuut zelf al door de raad is uitgesproken, een tweede garantie is dat die kosten tot een minimum beperkt zullen zijn. Maar dat die helemaal nul zijn dat kan niemand hier garanderen. Absoluut niet. Het tweede punt is dat die 130.000,-- daar absoluut los van gezien moeten worden. Zeker ook los van het sociaal statuut en ook los van de to tale reorganisatie, want het blijft gewoon een feit, en er zijn vandaag ook verschillende voorbeelden van over de tafel gegaan, dat de taak van de gemeentelijke overheid door tal van deze decentralisatiemaatregelen vaak ook zonder middelen gewoon bij de gemeente op het bordje terecht zijn gekomen. Ik weet honderd procent zeker dat ook als deze organisatie niet aan de orde zou zijn geweest, dat wij ook dan met voor stellen tot uitbreiding van de formatie hier bij u zouden zijn geweest. Het is niet bewijsbaar om te zeggen van dat zouden er misschien wel meer geweest zijn. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar het is in elk geval Het lid Roosenboom: Bij interruptie. U spreekt u zelf tegen want u zegt zelf in de begroting over die 130.000, daarnaast breidt ook het gemeentelijk takenpakket zich uit. Hetgeen ook is gebleken uit het in 1993 afgesloten reorgani satie-onderzoek. Het heeft wel terdege iets te maken met die 130.000, De voorzitter: In het reorganisatie-onderzoek is inderdaad nog eens een heel duidelijk op een rijtje gezet van wat zijn nu eigenlijk de gemeentelijke taken en hoeveel mensen hebben we nu om die allemaal uit te voeren, dat spanningsveld is heel duidelijk geworden. Maar dat wil niet zeggen als gevolg van de reorganisatie, dus doordat we nu een andere werkwijze gekozen hebben, doordat we nu gaan werken met het geïnte greerde dienstensectorenmodel in plaats van met het secreta- riedienstenmodeldat daardoor die vacatures ontstaan Dat er meer werknemers nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Nee, er is vastgesteld dat er veel meer werk is.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 127