60 Evenals met de tarieven meer dan vier procent te laten stijgen. Dat in antwoord op de vragen die u stelde. Dan toch even terug naar de reorganisatie. U stelde in uw antwoord dat het wat moeilijk is om vooraf aan te geven wat nu in feite de financiële consequenties daarvan zijn. Ik ben het toch niet helemaal met u eens. Ik denk dat het college best van te voren af kan checken of bepaalde mensen plaatsbaar zijn. Ik wil best uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als iemand niet plaatsbaar is dan maakt hij gebruik van een sociaal statuut. Dan hebben we ontzettend grote kans dat we hem een x-aantal jaren wachtgeld moeten gaan betalen. Ik vind het toch allemaal dan wat tegenstrijdig. Aan de ene kant ga je mensen wachtgeld betalen, als dat al nodig mocht zijn, en aan de andere kant ga je mensen aannemen. U plaatst de 130.000,kosten voor personeel buiten de reorganisa tie. Ik moet zeggen dat ik het er toch niet helemaal los van zien. Voor mij is het toch een gevolg van. Ik hoor dat straks graag van u. Een nieuw facet wat de heer van Tilburg aanhaalde dat spreekt mij ook wel aan. Koppeling van steun punt met ElisabethhuisHet is nieuw, ik kan daar op dit moment niet veel van zeggen. Ik heb er ook niet zo lang bij stil gestaan, maar ik moet zeggen het spreekt me wel aan en ik zou het toch fijn vinden als het college zich daar eens wat in zou verdiepen of daar eventueel wat mogelijkheden waren en misschien dat in het Elisabethhuis wel een goed biljart staat wat verplaatst zou kunnen worden. Even terug naar het muziekonderwijs. Ik zou eigenlijk toch aan de wethouder voor willen stellen dat we daar op een gegeven moment toch eens een punt achter gaan zetten over de discus sie wat betreft het muziekonderwijs. Als ik de wethouder goed beluisterd heb is hij best voorstander van het systeem zo Bergen op Zoom dat gaat hanteren. Op zich vind ik dat dat een reëler systeem is dan wij op dit moment kennen. Dus mocht het zo zijn dat de commissie, ik neem aan dat dat daarin besproken wordt, op die tour wilt gaan, dan is voor de V.V.D. een keer dat onderwerp verleden tijd. Tot slot dan over die burgerleden in de commissies. Ik vind toch dat u daar wat tegenstrijdig in bent. In eerste instantie heeft u ook binnen Algemeen Bestuurlijke Zaken gezegd, met raadsle den kun je in een commissie adviezen verwachten waar je als college wat mee kunt doen. Dan wil ik toch het voorbeeld nemen van Algemeen Bestuurlijke Zaken. Bestaat voor honderd procent uit raadsleden en het advies van de commissie Alge meen Bestuurlijke Zaken liet aan duidelijk niets te wensen over. Toch krijgen we een heel ander advies van het college aan de raad voorgelegd. Dat verbaast me een beetje. Maar het zij zo. Dan wil ik besluiten, mijn buurman die haalde de verkiezingen aan, ik dacht dat het de enige van de partijen was die over de verkiezingen van volgend jaar praat. De voorzitter: Dan hebben we de tweede termijn van de raad gehad. Dan is het een goed gebruik om even te schorsen om de interne mens ook wat te versterken. Te schorsen voor een kwartiertje tot vijf voor half tien.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 125