57 Financiën. Zwarte wolken aan de lucht. Sombere tijden breken er aan, maar het is altijd al zo geweest dat achter de wol ken de zon weer gaat schijnen. Dus realistisch blijven en niet het kopje laten hangen. We moeten nu juist van het col lege kunnen verwachten dat er creativiteit aan de dag gelegd wordt en we hebben vandaag nog in de krant kunnen lezen dat de verwachting is dat de economie in 1994 met twee procent in plaats van met één procent zal stijgen. Er begint al een zonnetje te komen. Dan wat betreft subsidies. Subsidies op maat heb ik net horen noemen. We moeten ons wel realiseren dat de subsidies vanaf 1982 bevroren zijn. Ik zou haast zeggen het lijkt er soms op alsof op maat soms een maatje te klein is. Maar het is zaak ook hierin realistisch te zijn, de financiële situatie laat niet toe dat we hier verruiming in aanbrengen, maar wel subsidie op maat. Het lijkt erop alsof het allemaal wat ruim in het jasje zit. De Werknemers partij is van mening dat het allemaal best wel krap is. Dan de afvalstoffenheffing. U blijft maar star volhouden dat verdere differentiatie bij wet niet mogelijk is. Maar diver se gemeenten in ons land hebben een verzoek ingediend om proeven te nemen en die verzoeken zijn gehonoreerd. Ik heb net gehoord van het college van, we zijn het allemaal met jullie eens. Ik zou derhalve zeggen, dien dan ook een ver zoek in, zodat wij het plan, dat de Werknemerspartij heeft ingezonden, eens kunnen bespreken en mogelijk ook in kunnen voeren. Hoewel ik zelf denk dat het plan best past binnen de gemeen tewet. Dan het zwembad. U zegt sproeien, dames liggen daar in de zon en zo. Dat heb ik er maar uit opgemaakt, maar met de huidige techniek lijkt het mij toch wel mogelijk om inde avonduren te sproeien. Ik denk dat het zinvol is een tijd- schakelaartje ergens tussen te zetten en 's avonds kan er gesproeid worden. Dan de speeltoestellen. Ik denk dat dat toch een misverstand is. Wij hebben aangegeven in onze algemene beschouwingen in eerste termijn, dat er een lande lijk onderzoek uitgevoerd is door de V.N.G. en dat daar de resultaten bedroevend van waren. Onze vraag was dan ook eigenlijk, doe ook hier in Halsteren eens zo'n onderzoek naar de speeltoestellen. Door ons is dus niet gezegd dat het in Halsteren zo was. Er is alleen gevraagd, doe ook eens dit onderzoek in Halsteren. Verder de gemeentelijke herindeling. Ik heb net gehoord van Leefbaarheid, we moeten actiever worden. We zijn in april als politieke partijen bij elkaar geweest. Leefbaarheid ontbrak daarbij. We hebben toen een brief gestuurd naar de provincie. We hebben het gemeentelijk platform ondersteund. Wat dat betreft, wij willen als Werk nemerspartij altijd bij elkaar komen met wie dan ook om aanvullende argumenten te vinden om Halsteren zelfstandig te laten blijven want we vinden dat een goede zaak. Verder zijn wij het met de voorzitter eens dat wij als gemeenteraad mans genoeg zijn om de strijd met de provincie aan te gaan. Het lid GraafmansIk hoor na die eerste termijn toch van diverse kanten en ook van u bij de beantwoording, dat de Partij van de Arbeid nogal zeer algemeen was bij de benade ring van de Algemene Beschouwingen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 122