39 Er is door een plaatselijke ondernemer een dergelijk gebouw neergezet, althans een huurhal om het zo maar te zeggen waar ik dacht een tweetal bedrijven ingekomen zijn. Het is best de moeite waard om te kijken of er andere ondernemers te vinden zijn die een soortgelijke ontwikkeling zouden willen oppakken. Ik hoop dat ik tot zover in eerste termijn de meeste vragen behandeld heb. Kennelijk deed ik daar erg lang over. Nu is de wethouder van Financiën aan de beurt en dan zullen we eens kijken of hij dat veel vlugger doet. Wethouder van der Weeqen: We zullen ons best doen in elk geval. Een punt nog in aanvulling op met name het gedeelte wat normaal de burgemeester zou doen, de benoeming van een nieuwe burgemeester. Het is zo dat de maandag na de open baarmaking van het feit dat de burgemeester weg zou gaan, heb ik contact gezocht met de provincie. Daar zijn we gewe zen op een aantal zaken. De Wet Arhie die in dat kader be staat en het beleid in het kader van burgemeestersbenoe mingen in geval van herindeling. Wij hebben in elk geval vanuit de gemeente gevraagd om de grootst mogelijke spoed in het krijgen van duidelijkheid. Die ons ook is toegezegd. We hebben u daar een brief over geschreven. Die hebt u van ons gehad. Op 23 september zijn wij uitgenodigd door de commis saris voor een gesprek op 4 oktober. Ook daar wisten wij van te voren niet wat er aan de orde zou komen. Achteraf bleek dat daar met name ook onze mening toch gevraagd werd, ter wijl we eigenlijk verwachtten dat we de mededeling zouden krijgen wat de minister besloten had. Maar wij waren daar in elk geval in de gelegenheid om onze mening namens de gemeen te Halsteren te zeggen. Dat hebben we gedaan en we hebben gemeend om dat ook nog schriftelijk te doen. Een afschrift van die brief hebt u gehad waar wij ook met name de argumen ten zo veel mogelijk in naar voren gebracht hebben. Het is zo dat de commissaris de minister moet verzoeken om de bur gemeestersvacature open te stellen of niet. Dat proces is nu gaande. Wij hebben een nieuwe afspraak met de commissaris op 3 november om 18.00 uur 's avonds en ik stel me voor om zo dra we daar iets van horen dat we dan in elk geval een overleg hebben met de gemeenteraad. Misschien dat we dat diezelfde avond kunnen organiseren. We zullen u daarvoor dan een uitnodiging doen toekomen dan zal dan wel op zijn vroegst om half negen, negen uur kunnen zijn. Omdat wij om zes uur in Den Bosch moeten zijn. Eer we daar weg zijn dat zal toch minstens een bepaalde periode duren en voordat we dan weer in Halsteren zijn. Ik stel voor dat als u daar geen bezwaar tegen hebt om u een uitnodiging te sturen voor 3 november om 21.00 uur. Dat over de benoe ming van de burgemeester. Een paar punten vooraf voordat ik mijn verhaal per fractie zal doen. Het is door de meeste fracties ook wel genoemd, wat is de oorzaak van het tekort. U houdt de kranten natuurlijk ook bij en u ziet wel dat alle gemeenten door maatregelen van de overheid, van de rijks overheid dan met name, in de problemen zijn gekomen met betrekking tot de financiën van de gemeente. Er is niet on aanzienlijk gekort.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 104